szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Informatyka w służbie zdrowia

Błyskawiczny rozwój informatyki nie ominął również służby zdrowia. Wprowadzenie szeroko rozumianej informatyki w ten obszar zaowocowało opracowaniem nowych metod badania i leczenia.

 

Kamieniem milowym stał się rozwój diagnostyki obrazowej, a także analityki i statystyki medycznej. Równocześnie widać już pierwsze efekty stosowania tele- i nanomedycyny.
 

Z informatyki wyodrębniła się informatyka medyczna. Telemedycyna i bioinformatyka zaczynają powoli funkcjonować jako samodzielne nauki.
 

Informatyka medyczna to zastosowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania w medycynie, a szerzej – w całym systemie opieki zdrowotnej.

 

Telemedycyna zajmuje się wykorzystaniem osiągnięć telekomunikacji, informatyki oraz medycyny, umożliwiając m. in. świadczenie usług medycznych na odległość (telenadzór, telediagnostyka, telekonsultacje, operacje na odległość).

 

Daje również zwiększony dostęp do baz danych i danych statystycznych, zdalną edukację pacjentów i personelu medycznego, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów służby zdrowia oraz zmniejszenie kosztów całego systemu.

 

Bioinformatyka zajmuje się wykorzystaniem osiągnięć matematyki i informatyki w biologii – w tym takich realizacją takich projektów medycznych, jak analiza DNA czy modelowanie procesów biologicznych.
 

Informatyka jest ponadto wykorzystywana w takich współpracujących z medycyną dziedzinach, jak biocybernetyka czy inżynieria biomedyczna.

 

Informatyzacja na potrzeby służby zdrowia
Określone rozwiązania informatyczne są wymuszane przez szczególne potrzeby służby zdrowia.

 

Złożona struktura placówek służby zdrowia i szeroki wachlarz procedur w procesie opieki nad pacjentem wymagają niezawodnego przepływu informacji.

 

Te informacje i dane zbiera duża liczba osób, równie wiele osób powinno mieć do nich dostęp – umożliwiają to instrumenty informatyczne.

 

Kolejna potrzeba to zarządzanie danymi pacjentów: rejestracja, przechowywanie, transmisja i udostępnianie danych (z zachowaniem prywatności pacjentów) wymaga bardzo zaawansowanych narzędzi informatycznych.

 

Są to dane o zróżnicowanym charakterze (dane opisowe, obrazy nieruchome i ruchome, przebiegi czasowe, dane liczbowe, parametry laboratoryjne i statystyczne, charakter zmian poprzednio wymienionych danych w czasie).

 

Istnieje też konieczność zapewnienia analizy gromadzonych danych. Oprogramowanie oferuje wsparcie podejmowania decyzji i pozwala na różnorodne analizy, które mogą uwzględniać rachunek ekonomiczny i czynniki zewnętrzne, np. czas oczekiwania.

 

Zakresy zastosowania
Informatyka w służbie zdrowia ma obecnie szczególnie duże zastosowanie w następujących obszarach:
-wspomaganie decyzji diagnostycznych przez wykorzystanie zasad medycyny opartej na faktach (EBM), analizę danych liczbowych i obrazowych i systemy eksperckie,
-wnioskowanie oparte na niepewnych danych,
-diagnostyka: przetwarzanie obrazów i innych sygnałów biomedycznych, a także analiza danych laboratoryjnych,
-medyczne bazy danych: rejestracja w celach naukowych, statystycznych i archiwalnych; poprawa komunikacji pomiędzy różnymi usługodawcami w celu m.in. zapewnienia ciągłości opieki (lekarz rodzinny – specjalista – personel szpitala – personel ambulatorium – apteka – płatnik; realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia; kontrola poprawności i wychwytywanie błędów,
-statystyka medyczna: analiza statystyczna, wnioskowanie statystyczne, pozyskiwanie danych, wyszukiwanie informacji,
-sprawozdawczość,
-administrowanie jednostką organizacyjną służby zdrowia (np. szpitalem) i jego poszczególnymi wyspecjalizowanymi elementami: przepływami chorych, zleceń medycznych, usług laboratoryjnych, usług diagnostyki obrazowej itp.
-telemedycyna,
-bezpieczeństwo przetwarzanych informacji: integralność i niezaprzeczalność dokumentu elektronicznego, bezpieczeństwo transmisji i usług w internecie.

 

Perspektywy rozwoju
Ze względu na błyskawiczny rozwój sprzętu i oprogramowania trudno dokonać prognozy
na okres dłuższy niż kilka lat.

 

Należy się spodziewać, że w najbliższych latach będą przeżywać rozkwit: systemy telemedyczne, techniki sztucznej inteligencji umożliwiające skuteczne wsparcie użytkownika (zarówno kadry medycznej, jak i administracyjnej) w podejmowaniu decyzji czy przeszukiwaniu i analizowaniu baz danych, sterowane intuicyjnie i uczące się przyzwyczajeń i potrzeb użytkownika interfejsy człowiek-komputer, neuroprotezy i nanomedycyna.

 

Należy się spodziewać, że systemy te będą stopniowo dostępne na każdym szczeblu.
 

Z tej krótkiej informacji wynika, że zastosowanie informatyki w służbie zdrowia przynosi wiele korzyści.

 

Przyczynia się do polepszenia jakości opieki nad chorym i efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, ułatwia zarządzanie placówką służby zdrowia i przyczynia się do poprawy rachunku ekonomicznego.
 

Należy zaznaczyć, że jak każde nowoczesne narzędzie, również i to wymaga właściwego doboru systemów informatycznych do specyfiki zakładu, planowego wdrażania, integracji z systemami już istniejącymi, inwestycji w urządzenia i obsługujących je specjalistów oraz szkoleń dla personelu medycznego.
 

dr Emilia Mikołajewska
mgr inż. Dariusz Mikołajewski

źródło: Magazyn Pielęgniarki i Położnej
Data dodania: 2008-12-15 11:37:55
Data modyfikacji: 2008-12-15 11:37:55
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.