szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Kongres Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN)

Światowy Kongres Pielęgniarek, który odbył się na przełomie maja i czerwca w Barcelonie, zgromadził 8200 uczestników, pielęgniarek i położnych z 135 krajów, w tym oczywiście z Polski. Kongres gościła Hiszpańska Rada Pielęgniarek (Spanish Council of Nurses).


Podczas czterech dni Kongresu odbyły się cztery sesje plenarne. Uczestnicy wysłuchali wykładów znakomitych osobistości ze świata pielęgniarskiego, polityki i ochrony zdrowia. Doktor Mary Wakefield, Sekretarz Generalny Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych USA (pierwsza pielęgniarka na tak wysokim stanowisku w USA), przedstawiła wykład dotyczący roli pielęgniarek w osiągnięciu Zrównoważonych Celów Rozwoju. Prelegentami byli m.in. Linda Aiken, autorytet w zakresie badań naukowych, dotyczących wpływu obsad pielęgniarskich na ekonomikę systemu ochrony zdrowia oraz Lord Nigel Crisp z Wielkiej Brytanii, który wskazywał na rolę pielęgniarek w zintegrowanej opiece skoordynowanej. Sesje plenarne poświęcone były m.in.: zmianom klimatycznym, prawom kobiet, możliwościom zapewnienia bezpiecznej opieki, zrównoważonym celom rozwoju, a także roli pielęgniarek podczas klęsk żywiołowych.


Bogaty program


Podczas całego spotkania odbyło się 70 sesji równoległych i 18 sympozjów. Na 1900 plakatach przedstawione były prace naukowe, z którymi mogli zapoznawać się uczestnicy. W tym roku zorganizowano też po raz pierwszy kawiarenki dyskusyjne z wykładowcami z sesji głównych i panelowych oraz wirtualne warsztaty tematyczne. Podczas warsztatów pielęgniarki uczyły się nowoczesnych technik opieki nad pacjentami, zapoznawały się z innowacjami w immunizacji czy z opieką nad pacjentami ze stomią. Jednocześnie odbywały się sesje satelitarne i dyskusje panelowe. Sesję plenarną dedykowano Virginii Henderson, zasłużonej twórczyni definicji pielęgniarstwa.
Sesje główne to możliwość spotkania ekspertów, zaproszonych do przedstawienia wykładów z zakresu zarządzania w pielęgniarstwie, przepisywania leków, wpływu zmian klimatycznych na osiągnięcie Zrównoważonych Celów Rozwoju (SDGs), przygotowania do klęsk żywiołowych, adwokatury na rzecz kobiet, znaczenia pielęgniarek w ochronie zdrowia czy też działań organizacji pielęgniarskich w polityce zdrowotnej. Przedstawiono m.in. innowacyjne modele podstawowej opieki zdrowotnej z wiodącą rolą pielęgniarek w Holandii, Kanadzie i Australii – pielęgniarek Zawansowanej Praktyki Pielęgniarskiej.


Sprawozdania i podsumowania


Ważną częścią Kongresu były spotkania członków dziesięciu sieci ICN, którzy pomiędzy kongresami służą sobie wsparciem, doświadczeniem i wiedzą – spotykając się wirtualnie podczas webinariów. Na spotkaniu sieci telepielęgniarstwa dyskutowano m.in. o digitalizacji opieki zdrowotnej i usługach pielęgniarskich dostarczanych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informacyjnych. Wiodącą rolę pełnią tutaj pielęgniarki ze Skandynawii, Australii, Kanady oraz USA.
Podczas posiedzenia Konsorcjum Akredytowanych przez ICN Centrów Badania i Rozwoju ICNP® przedstawiono natomiast sprawozdania z działalności Centrów. Był także czas na ogłoszenie nowej wersji ICNP – wersji 2017, dostępnej już w języku włoskim. Polskie tłumaczenie będzie realizowane w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), przy wsparciu Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie.
Dyrektor Centrum ICN przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi przekazała informacje z prac związanych z realizacją zadań wyznaczonych we wniosku akredytacyjnym, szczególnie podkreślając opracowanie aplikacji do planowania opieki zrealizowanej w UM w Łodzi. Innowacyjne narzędzie do planowania opieki u pacjentów dorosłych z diagnozą „ból” przedstawili przedstawiciele Centrum z French Canadian Research and Development Centre for ICNP.


Polska reprezentacja


Polskę reprezentowała w tym roku liczna grupa pielęgniarek. Doktor Bożena Gorzkowicz z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiała podczas sesji równoległej wyniki badania wieloośrodkowego, realizowanego we współpracy z Zakładem Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie UM w Łodzi. Tematem wystąpienia była opinia pielęgniarek na temat implementacji ICNP w Polsce. W sesji równoległej wystąpiła również dr Ewa Kupcewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W sesji plakatowej przedstawiono dziesięć plakatów autorstwa pielęgniarek z Polski. Autorami trzech prac byli pracownicy Collegium Medicum w Bydgoszczy, kolejnych trzech – Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Prace przygotowały także: Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Sesję główną, dedykowaną wypisywaniu recept przez pielęgniarki, po raz pierwszy w historii Kongresów ICN, prowadziła dr Dorota Kilańska. Przedstawiono doświadczenia pielęgniarek w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA, gdzie pielęgniarki mają możliwość ordynowania opioidów, a efekty tej pracy są doceniane przez zarządzających ochroną zdrowia. W Hiszpanii pielęgniarki wykorzystują nowoczesne narzędzie do wypisywania leków, które pozwala na eliminowanie interakcji lekowych, wraz z przewodnikami do zarządzania leczeniem. Droga do tych uprawnień nie jest jednak łatwa, co obrazują również polskie doświadczenia. W Hiszpanii, zanim uchwalono odpowiednią ustawę, pielęgniarki musiały się zmierzyć z 90 jej wersjami.


Ważne wybory

 

Podczas Kongresu wybierana jest zawsze Rada Dyrektorów oraz Prezydent ICN na kolejną czteroletnią kadencję. Kongres to również światowe zgromadzenie pielęgniarek – delegatów do Narodowej Rady Reprezentantów (CNR) ICN. Delegaci przyjmują budżet oraz decydują o rozwoju organizacji, o zmianach w konstytucji i przyjęciu nowych członków. W wyniku obecnych wyborów Prezydentem ICN została Anette Kennedy – reprezentująca Irlandię. Zastąpi ona na tym stanowisku Judith Shamian z Kanady.
Na posiedzeniu CNR Polskę reprezentowały: prezes Zarządu Głównego PTP – dr Grażyna Wójcik i wiceprezes, prof. Aleksandra Gaworska-Krzemińska.


Wymiana doświadczeń z praktyki


Ostatniego dnia Kongresu odbyło się spotkanie z Towarzystwem Pielęgniarskim z Ontario (Kanada). Zajmuje się ono przygotowaniem przewodników do opieki z wykorzystaniem Evidence Base Nursing (EBN) z ICNP. Projekt jest realizowany dzięki funduszom rządu kanadyjskiego i z powodzeniem wdrażany na całym świecie (obecnie dostępny jest w ponad 100 szpitalach). Przewodniki są walidowane co dwa lata i, jak wynika z przedstawionych badań, dzięki ich wdrożeniu znacząco obniżono koszty opieki pielęgniarskiej (USA, Australia, Włochy). Od kilku lat zabiegamy o wdrożenie projektu w Polsce.
Zainteresowani mogli ponadto zwiedzić szpitale i zobaczyć, jak pracują pielęgniarki. Spotkania i zwiedzanie trwało do późnych godzin wieczornych. Warto pamiętać, że Kongres ICN to nie tylko miejsce zawierania ciekawych znajomości, ale przede wszystkim – nawiązywania współpracy, która będzie owocowała w przyszłości.


Jak podaje ICN, tegoroczny Kongres był największy z dotychczas zorganizowanych. By jednak zrozumieć wagę światowych spotkań ICN – trzeba tam być. Nie da się atmosfery spotkania przekazać na kartce papieru. Na pewno jest to jedyne miejsce, gdzie w tym samym czasie i miejscu można spotkać wszystkie osoby ważne dla rozwoju pielęgniarstwa na świecie.
 

źródło: opr. dr Dorota Kilańska
Data dodania: 2017-06-07 16:43:37
Data modyfikacji: 2017-06-09 09:55:22
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.