szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Medycyna personalizowana a polityka zdrowotna

W II Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej wzięli udział eksperci ochrony zdrowia z Polski i zagranicy, lekarze, farmakolodzy oraz przedstawiciele pacjentów. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia.


Podczas Forum, dr n.med. Beata Jagielska, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej wraz z prof. Zbigniewem Gaciongiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej oraz prof. Ewą Okoń-Horodyńską, współorganizatorką II Forum, wręczyli wiceministrowi zdrowia, Krzysztofowi Łandzie, II Deklarację Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenia na rzecz priorytetów dla diagnostyki genetycznej i patomorfologicznej nowotworów.

 

Znalazły się tam następujące priorytety:

1. Rozszerzenie możliwości rozliczania diagnostyki genetycznej nowotworów w ramach umowy w trybie ambulatoryjnym lub jej finansowanie poprzez płatność za usługę.
2. Wprowadzenie standardów jakości genetycznej diagnostyki laboratoryjnej dla medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących diagnostykę guzów litych.
3. Wprowadzenie kryteriów jakości w kontraktowaniu usług diagnostyki genetycznej przez szpital.
4. Stworzenie listy procedur patomorfologicznych, wyodrębnienie tych procedur
z innych procedur klinicznych i ich realna wycena z podziałem na klasy kosztów.
5. Wprowadzenie obowiązku wypełniania ujednoliconego raportu patomorfologicznego w zakładach i pracowniach patomorfologii, jako minimalnego, wymaganego kryterium jakości.
6. Opracowanie wzorcowego modelu współpracy patomorfologa, diagnosty genetycznego oraz lekarza-klinicysty.


Medycyna personalizowana w ujęciu ekonomiczno-systemowym


Podczas Forum temat medycyny personalizowanej pojawiał się w różnych aspektach, niemniej wiodącym okazał się jej wymiar systemowo-ekonomiczny. Eksperci podkreślali, że reforma systemu zdrowia powinna uwzględniać rozwój medycyny precyzyjnej, a odpowiednie efekty można będzie uzyskać tylko poprzez zaangażowanie się wszystkich interesariuszy w kształtowanie optymalnych warunków dla rozwoju tej dziedziny.
- Ważnym krokiem jest zrozumienie istoty medycyny personalizowanej, wskazanie konkretnych rozwiązań oraz tego jak wprowadzić je do systemu ochrony zdrowia. Jako środowisko naukowe nie mamy niestety narzędzi ich trwałego umocowania w systemie i jeśli nie znajdziemy zrozumienia u decydentów wciąż pozostaniemy w fazie dyskusji - podkreślała prowadząca sesję prof. Ewa Okoń-Horodyńska, kierownik Katedry Ekonomii i Innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Prof. Iga Rudawska z Uniwersytetu Szczecińskiego postrzega rozwój medycyny personalizowanej w kategoriach inwestycji. Jej zdaniem dzięki terapiom celowanym, system ochrony zdrowia jest w stanie w dłuższej perspektywie zaoszczędzić miliony złotych. Jako przykład podała rozwiązania naszego zachodniego sąsiada: - Niemcy traktują wydatki na ochronę zdrowia nie jako koszt, ale patrzą na nie jak na inwestycję, bo ludzie zdrowi w przeciwieństwie do chorych są w stanie wytwarzać PKB
i przyczyniać się do rozwoju gospodarki. Niestety w Polsce Ministerstwo Finansów nadal postrzega zdrowie w kategoriach kosztu, które musi ponosić państwo.


Właściwy rozwój medycyny personalizowanej wymaga skoordynowanej opieki nad pacjentem oraz zaangażowania różnych grup zawodowych: lekarzy, biologów, genetyków, ale także osób odpowiedzianych za systemowe rozwiązania w ochronie zdrowia. Dzięki takiej współpracy różnych środowisk udaje się osiągać efekt synergii, której beneficjentem są pacjenci m.in. we Francji.
- Tworzenie odpowiednich centrów badawczych, diagnostyka genetyczna oraz ścisła współpraca różnych podmiotów w tym zakresie dają szansę na rozwój medycyny personalizowanej – mówiła prof. Frederique Nowak, reprezentująca Francuski Instytut Raka.


Medycyna personalizowana z perspektywy lekarza i pacjenta


Prof. Zbigniew Gaciong z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, nadciśnienia tętniczego
i Angiologii WUM nie ma wątpliwości, że przyszłością medycyny jest indywidulane podejście do leczenia pacjentów. Natomiast zdaniem prof. Romualda Krajewskiego z Naczelnej Izby Lekarskiej, konkretnym wyzwaniem jest stworzenie systemów danych na temat chorób poszczególnych pacjentów tzw. big data sharing, które można będzie potem wykorzystać w medycynie personalizowanej.
Z rozwojem tej dziedziny wiedzy wielu lekarzy wiąże duże nadzieje. Już teraz niektóre rozwiązania znajdują praktyczne zastosowanie np. w wyborze optymalnej terapii raka piersi, jelita grubego, płuca czy czerniaka, ale też w u pacjentów z chorobami kardiologicznymi. Wykorzystanie diagnostyki molekularnej pomaga w doborze odpowiednich metod leczenia skierowanych do konkretnych grup pacjentów.


Według Marii Libury z Uczelni Łazarskiego ważne jest odejście od postawy paternalistycznej w relacji lekarz-pacjent. Jej zdaniem jest to dość trudne w praktyce, ponieważ współdecydowanie o terapii powinno być świadome i opierać się na partnerstwie, a zazwyczaj istnieje spora asymetria wiedzy pomiędzy lekarzem a pacjentem.


O tym jak ważnym ogniwem w medycynie personalizowanej jest pacjent, mówili przedstawiciele organizacji pacjenckich. Ubolewali, że w Polsce cały czas mamy do czynienia z dużymi utrudnieniami w dostępie do zarówno diagnostyki, jak i późniejszego leczenia. Ograniczona dostępność terapii celowanych wynika w ich opinii nie tylko z limitów finansowych, ale również przewlekłości procedur diagnostycznych i braku odpowiednio przeszkolonej w tym zakresie kadry.
Zdaniem Elżbiety Kozik ze Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny o sukcesie medycyny personalizowanej będziemy mogli mówić wtedy, gdy jej skala będzie większa i poprawi się komunikacja między lekarzem i pacjentem.


Podobnego zdania był Szymon Chrostowski, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, który podkreślił, że wybór celowanego leczenia musi być poparty odpowiednią wcześniejszą diagnostyką, a ten aspekt medycyny personalizowanej pozostawia wiele do życzenia i wymaga zdecydowanej poprawy.
 

źródło: Informacja prasowa Infarma
Data dodania: 2017-04-07 10:18:45
Data modyfikacji: 2017-04-07 16:12:10
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.