szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Opieka nad chorym z SM - konferencja pielęgniarek neurologicznych

Zindywidualizowana opieka pielęgniarska, wdrożona od początku leczenia, może istotnie zwiększyć efektywność terapii i motywację pacjentów zarówno do stosowania się do zaleceń terapeutycznych, jak i kontynuowania leczenia.

 

Stwardnienie rozsiane to nieuleczalna, przewlekła i nieprzewidywalna choroba ośrodkowego układu nerwowego o podłożu autoimmunologicznym, dotykająca głównie ludzi młodych. W Polsce na SM choruje około 40-60 tysięcy osób i jest to w większości przypadków postać rzutowo-remisyjna choroby. W leczeniu tej postaci stwardnienia rozsianego stosuje się leczenie immunomodulacyjne, którego nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia pacjentów poprzez zmniejszenie częstości rzutów oraz zapobieganie postępującej niesprawności neurologicznej Warunkiem efektywności tej terapii jest przestrzeganie przez chorego zasad postępowania podczas całego okresu leczenia.

 

Ważna rola pielęgniarki

 

Celem konferencji, w której weźmie udział ponad 100 pielęgniarek z Europy Środkowo-Wschodniej, jest wymiana zdobytych doświadczeń we wspieraniu pacjenta w zakresie dyscypliny stosowania terapii oraz omówienie najbardziej skutecznych strategii edukacyjnych i motywacyjnych. Organizatorem konferencji jest firma Teva, która wspiera edukację pacjentów poprzez profesjonalne szkolenia i programy edukacyjne dla pielęgniarek.

 

 - Rola pielęgniarki w procesie leczenia jest bardzo istotna i w znacznym stopniu wpływa na efektywność terapii oraz poziom motywacji chorego do kontynuowania leczenia. Opieka, jaką pacjent otrzymuje już na początku terapii, obejmuje zarówno edukację, monitorowanie leczenia, jak również udzielanie choremu oraz jego rodzinie merytorycznego i psychicznego wsparcia. Indywidualne podejście, regularne kontakty – bezpośrednie lub telefoniczne – dają pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, a co za tym idzie dobre samopoczucie i zdrowia – powiedziała Marcelina Skrzypek-Czerko, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych.

 

SM - nieustające wyzwanie

 

Skuteczność terapii za pomocą leków modyfikujących przebieg choroby zależy od właściwego ich stosowania i ciągłości terapii. Praktyka pokazuje, że pacjenci stosujący leczenie immunomodulacyjne pomijają 30% dawek, a przerwa w leczeniu trwająca sześć miesięcy jest obserwowana u 27 proc. leczonych . Tymczasem badania wykazują, że przestrzeganie zaleceń terapii jest związane z lepszymi klinicznymi i ekonomicznymi wynikami, w tym z mniejszym ryzykiem hospitalizacji pacjentów SM, nawrotami SM oraz kosztami leczenia związanymi z SM.

 

Obecnie w leczeniu SM dostępne są leki doustne i iniekcyjne. W przypadku stosowania leków w postaci wstrzyknięć podskórnych lub domięśniowych, jednym z zadań pielęgniarki jest przygotowanie chorego do samodzielnego podawania leku w warunkach domowych. Nauka powinna obejmować prawidłowe przygotowanie i podanie leku przez pacjenta, lub w przypadku ograniczonej sprawności, przez osobę z najbliższego otoczenia chorego. Bardzo ważne w przypadku iniekcji jest prawidłowe wyznaczenie miejsca podania leku. Chory i jego rodzina edukowana jest również, jak radzić sobie z objawami niepożądanymi, które mogą wystąpić po podaniu leku, lub jak je minimalizować.

 

Równie ważnym zadaniem realizowanym przez pielęgniarkę jest monitorowanie stanu funkcjonalnego i emocjonalnego pacjenta. W trakcie terapii może u pacjenta wystąpić depresja, pojawić się poczucie bezradności, osamotnienia, lęk i obawa o przyszłość. Takie czynniki jak pogorszone samopoczucie, czy po prostu zmęczenie, mogą spowodować utratę wiary we własne siły i zaprzestanie przestrzegania zaleceń terapii. W konsekwencji następuje pogorszenie poprawy jakości życia uzyskanej dzięki dotychczasowemu leczeniu.

Przestrzeganie zaleceń terapii to złożony proces behawioralny . Według raportu organizacji WHO 2003 przestrzeganie zaleceń jest związane z wiedzą i przekonaniami pacjentów na temat ich choroby, motywacją do radzenia sobie z nią, zaufaniem w swoją własną umiejętność zaangażowania się w procesy związane z leczeniem oraz oczekiwaniami odnośnie wyników leczenia i świadomości konsekwencji nieprawidłowego stosowania terapii .

 

Program wsparcia pacjenta

 

„Pacjenci z przewlekłymi chorobami, takimi jak SM wymagają ciągłego wsparcia w kwestii dyscypliny stosowania leków. Zdobyte doświadczenie pokazują, że coraz bardziej istotna staje się kwestia motywacji i umiejętność zmiany zachowania. Pacjent, który staje się bardziej odpowiedzialny za własne wybory, nabiera wiary we własne siły i bardziej angażuje się w proces leczenia. Dlatego firma Teva opracowała specjalny Program Wsparcia Pacjenta SM opierający się na długofalowym zaangażowaniu się pacjenta w farmakoterapię. Jednym z ważnych elementów programu jest dialog, pozwalający motywować pacjentów i podtrzymać jego motywację.” – powiedział Marcin Strzondała, Dyrektor Działu Medycznego na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią.

 

Program Wsparcia Pacjenta SM ma na celu podnoszenie poziomu wiedzy pielęgniarek nt istotności przestrzegania zaleceń terapii przez pacjentów. W ramach programu pielęgniarki wyposażone są w narzędzia obserwacyjne i materiały edukacyjne dla pacjentów, które w połączeniu z odpowiednio prowadzonym dialogiem powinny wpłynąć na zwiększenie świadomości pacjentów nt przebiegu stwardnienia rozsianego. Dzięki rozmowom motywacyjnym pacjent jest w stanie sam zmienić swoje zachowanie, w oparciu o własną motywację, a nie o rozwiązanie narzucone przez pielęgniarkę.

 

Ważny temat!

 

W trakcie konferencji omawiane będą praktyczne przykłady z obszaru opieki nad pacjentem z SM, jak pielęgnacja skóry, rozpoznawanie objawów depresji, czy planowanie rodziny. Ważnym punktem spotkania będzie możliwość wymiany zdobytych doświadczeń w zakresie programów wsparcia pacjentów. Przedstawione zostaną również założenia unikatowego programu rehabilitacyjnego „SAMODZIELNI. Aktywnie”, zainicjowanego przez Teva we współpracy z fizjoterapeutką mgr Ewą Świątek ze Szpitala im. Kopernika w Łodzi. Program obejmuje cykl warsztatów wspinaczki terapeutycznej realizowanych w 6 miastach Polski.

 

Konferencja odbędzie się 2-3 czerwca w hotelu Polonia Palace przy Alejach Jerozolimskich 45 w Warszawie. 
 

źródło: Informacja prasowa Healthcare Communications
Data dodania: 2017-06-01 16:16:57
Data modyfikacji: 2017-06-01 16:16:57
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.