szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Instytucja rzecznika akademickiego

Minister nauki zwróciła się do rektorów, by rozważyli podjęcie debaty nt. konfliktu interesów związanych z recenzowaniem prac naukowych i opieką promotorską. Proponuje też, by uczelnie powoływały rzecznika akademickiego. Pomysł ten popiera szef KRASP.

 

W liście do rektorów minister Lena Kolarska-Bobińska zaznaczyła, że docierają do niej sygnały i informacje o rozmaitych przypadkach naruszenia zasad etyki naukowej, w szczególności o możliwych konfliktach interesów w recenzjach prac naukowych oraz opiece promotorskiej.

 

"Konflikt interesów budzi wątpliwości co do transparentności procedury nadawania stopnia i tytułu naukowego. Godzi w etos naukowca, który chcemy przekazywać młodszym pokoleniom badaczy" - podkreśla.

 

Minister przywołuje doniesienia medialne o rozprawie doktorskiej, bronionej przez prezesa BCC Marka Goliszewskiego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

"Promotor pracy prof. Andrzej Zawiślak w publicznym oświadczeniu nie ukrywał, że uważa się za przyjaciela Marka Goliszewskiego". Deklaracja taka może budzić wątpliwości co do zachowania przez promotora odpowiedniego krytycyzmu w stosunku do promowanej rozprawy" - pisze Kolarska-Bobińska.

 

W tym kontekście szefowa resortu nauki zachęca rektorów do powoływania na uczelniach rzecznika akademickiego - Ombudsmana. Instytucja ta jest obecna w wielu krajach europejskich, np. Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji.

 

Jako niezależny i neutralny mediator rzecznik rozwiązywałby spory i konflikty na uczelniach. Mogą się do niego zwracać studenci, nauczyciele akademiccy i administracja.

 

W Polsce na razie niewiele uczelni ma rzeczników akademickich; od niedawna są np. na Uniwersytecie Warszawskim czy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Funkcja ta jest niezależna od struktury zarządzania. Rzecznicy nie działają jako zwolennicy poszczególnych osób fizycznych czy wyodrębnionej grupy osób, ale jako propagatorzy uczciwości i sprawiedliwości w ramach organizacji.

 

"Jestem przekonana, że działalność rzeczników w Państwa uczelni przyczyni się do usprawnienia jej funkcjonowania, a także do wzrostu świadomości społecznej, ukierunkowanie na porozumienie, współpracę, dialog społeczny" - podkreśliła w liście do rektorów Kolarska-Bobińska.

 

Wyraziła przy tym nadzieję, że poruszone przez nią w liście problemy i propozycje rozwiązań będą przedmiotem dyskusji na spotkaniach rektorów szkół wyższych. Najbliższe takie spotkanie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) odbędzie się w piątek i sobotę w Gdańsku.

 

"Idea powoływania rzeczników akademickich tzw. ombudsmanów proponowany przez panią minister - na wzór anglosaski i skandynawski – którzy byliby mediatorami w rozwiązywaniu różnego typu problemów w uczelniach, jest godna poparcia" - powiedział PAP przewodniczący KRASP, prof. Wiesław Banyś.

 

"Taki rzecznik byłby pomocny w rozstrzyganiu problemów, które mogą się pojawić w życiu akademickim" – dodał szef KRASP. Jego zdaniem instytucja ta może się sprawdzić na uczelniach równie dobrze, jak w życiu społecznym sprawdza się instytucja RPO.

 

Według profesora oprócz działań kontrolnych i mediacyjnych, nie mniej ważna jest "budowa kultury życia społecznego, w tym życia akademickiego, opartego na zaufaniu".

 

"Chodzi o budowanie zaufania jako podstawy funkcjonowania każdego dojrzałego społeczeństwa, w tym społeczności akademickiej" - wyjaśnił prof. Banyś.

 

Odnosząc się do ryzyka konfliktów interesów w recenzjach prac naukowych profesor wskazał, że w każdej sytuacji trzeba dołożyć wszelkiej staranności, by do nich nie dopuszczać. Zastrzegł też, "by nie ferować wyroków, zanim nie zbada się każdej sprawy, o której się mówi".

 

Jak podkreślił, na uczelniach działają rozmaite instytucje, np. rady wydziałów, które są kompetentne, aby rozstrzygać wątpliwości w kwestiach dotyczących np. doktoratów, habilitacji czy tytułów profesorskich.

 

"I to właśnie one, złożone ze specjalistów i ekspertów w danych dyscyplinach naukowych, powinny wypowiadać się w przypadku wątpliwości" - powiedział prof. Banyś.

 

W swoim liście Kolarska-Bobińska przypomina też "Kodeks etyki pracownika naukowego" przyjęty w 2012 r. przez Komisję ds. etyki w nauce.

 

W dokumencie tym zapisano, że recenzenci i opiniodawcy nie powinni podejmować się oceny naukowej, jeśli wykracza ona "poza zakres ich naukowego doświadczenia i kompetencji", i że "powinni odmówić udziału w procesie oceniania we wszystkich tych przypadkach, gdy występuje konflikt interesów pomiędzy nimi, a osobą ocenianą".

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Data dodania: 2014-10-16 19:14:34
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.