szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Zakażenia odcewnikowe II edycja - relacja

W Warszawie, 20 marca 2009 roku w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie, odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla pielęgniarek pt. „Zakażenia odewnikowe – kontrola i zapobieganie II edycja”.

 

Pomysłodawcą i głównym organizatorem była Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego.

 

Patronat medialny pełniły: „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”, Portal Pielęgniarek i Położnych oraz Wydawnictwo Medyczne Borgis.

 

Wybór po raz kolejny takiej właśnie tematyki był wynikiem bardzo dużego zainteresowania środowiska, wynikającego z coraz większej świadomości wzrastającej liczby zakażeń spowodowanych nieprawidłowo prowadzoną terapią dożylną.

 

Celem konferencji była zatem otwarta wymiana doświadczeń i merytoryczna dyskusja na temat aktualnych zagadnień związanych profilaktyką i kontrolą zakażeń odcewnikowych w zakładach opieki zdrowotnej oraz integracja środowiska zawodowego pielęgniarek.

 

Liczba uczestników przewyższyła najśmielsze oczekiwania organizatorów – ponad 230 osób (z całej Polski) oraz 100 osób na liście rezerwowej.

 

To skłoniło Zarząd i Radę FRPP do organizacji kolejnej, III już edycji, tym razem w Ostrołęce oraz IV edycji w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie we wrześniu (już brakuje miejsc).

 

To, co z pewnością wyróżniło tę edycję od wcześniejszej, to powstanie publikacji pod tytułem „Zakażenia odcewnikowe – kontrola i zapobieganie” pod redakcją Jolanty Czerniak, zawierającej wszystkie prezentowane na konferencji wystąpienia.

 

Uczestnicy mogli także zapoznać się z najnowszymi, bogatymi ofertami produktów służących do prowadzenia skutecznej i bezpiecznej terapii dożylnej firm: Baxter, BBraun, BD, Covidien, Fresenius Kabi, Schülke.

 

Program konferencji obejmował trzy sesje wykładowe: I sesja - Zakażenia odcewnikowe – wybrane zagadnienia, II sesja – Praktyczne aspekty terapii dożylnej i III sesja – Pielęgnacja cewnika centralnego.

 

Wykład wprowadzający pt. „Zakażenia chirurgiczne” wygłosił prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki. Zaprezentowano w nim szeroko czynniki ryzyka zakażenia rany pooperacyjnej, w tym rozwoju sepsy.

 

Mgr Grażyna Dykowska, prezes FRPP, w prezentacji „Jakość a zakażenia szpitalne” wskazywała na niezaprzeczalny związek występowania zakażeń szpitalnych z jakością udzielanych świadczeń medycznych.

 

Autorka wskazała jednak, iż w Polsce dane statystyczne dotyczące występowania zakażeń szpitalnych są niezwykle nieprecyzyjne i niemiarodajne, zwłaszcza wyjściowe z 2004 roku.

 

Skutkuje to brakiem wiarygodnej analizy porównawczej występowania zakażeń szpitalnych w poszczególnych latach.

 

Mgr Jolanta Czerniak, z FRPP i WUM w wykładzie „Terapia dożylna a praktyka pielęgniarska” skupiła się na patogenezie zakażeń odcewnikowych, w tym powstaniu biofilmu.

 

Znaczna część wystąpienia poświęcona była jednak czynnikom ryzyka ze strony personelu, pacjenta czy otrzymywanych leków drogą dożylną.

 

Prezentacji towarzyszyły przykłady nieprawidłowego postępowania z kaniulą oraz sposoby eliminacji tych błędów.

 

Kolejna prezentacja mgr Małgorzaty Giemzy, pielęgniarki epidemiologicznej, przewodniczącej sekcji pielęgniarek epidemiologicznych przy WOIPiP, to „Rola pielęgniarki epidemiologicznej w zespole ds. zakażeń szpitalnych”.

 

Zgodnie z tytułem wskazywała na widoczny wzrost pozycji zawodowej pielęgniarki epidemiologicznej, zwłaszcza w tych zakładach opieki zdrowotnej, które nie zatrudniają w ramach wyodrębnionego stanowiska epidemiologa klinicznego.

 

Drugą sesję otwierała mgr Małgorzata Giemza prezentacją „Praktyczne aspekty zakażeń odcewnikowych a monitoring wkłuć centralnych”, w której przedstawiła procedurę założenia i pielęgnacji wkłucia centralnego wraz ze sposobem monitorowania obowiązującym w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

 

Wystąpienie „Zapobieganie zakażeniom związanym z obecnością obwodowych cewników naczyniowych u osób dorosłych” mgr Elżbiety Czapskiej, pielęgniarki epidemiologicznej z Makowa Mazowieckiego poświęcone było postępowaniu z cewnikiem obwodowym w oparciu o obowiązujące wytyczne CDC (Central for Disease Control and Prevention).

 

W wykładzie „Praktyczne aspekty systemów zamkniętych” mgr Joanna Kosatka, pielęgniarka naczelna, zaprezentowała doświadczenia Instytutu Reumatologii w Warszawie w zakresie ich stosowania w codziennej praktyce pielęgniarskiej.

 

Mgr Maria Budnik-Szymoniuk, pielęgniarka naczelna Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy w prezentacji „Zarządzanie ryzykiem w pielęgniarstwie – znaczenie standardów i procedur” zapoznała wszystkich z niezwykle ciekawymi wynikami analiz dokonanych po wdrożeniu nowych, „bezpiecznych” procedur w reprezentowanej przez nią placówce. 

 

Doprowadziły one do skrócenia czasu pracy poświęconego na obsługę linii naczyniowej o 20-30% (po wprowadzeniu bezpiecznej linii naczyniowej).

 

Wykład „Terapia i zasady postępowania po ekspozycji zawodowej” dr n. med. Anety Cybuli-Walczak, poświęcony był ryzyku wystąpienia skutków ubocznych ekspozycji na materiał zakaźny HIV, HCV, HBV oraz sposobom przeciwdziałania ekspozycjom zawodowym, również w kontekście postępowania poekspozycyjnego.

 

Autorka zaprezentowała w nim m.in. najnowsze zalecenia dotyczące stosowania leków antyretrowirusowych w terapii poekspozycyjnej.

 

Szokująca informacją dla uczestników konferencji była wiadomość na temat pierwszej zarejestrowanej w 2008 r. pielęgniarki zakażonej HIV na skutek zakłucia igłą.

 

Dyskusję w tym temacie podjęła również mgr Beata Ochocka, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, uczestnicząca w naszej konferencji.

 

Sesję III rozpoczął wykład specjalistki pielęgniarstwa pediatrycznego Maryli Podemskiej z CZD „Pielęgnowanie tunelizowanych przeznaczonych do długotrwałego żywienia pozajelitowego”. 

 

Autorka zaprezentowała m.in. zalecenia dotyczące wykonania opatrunku przy ujściu cewnika, zasady obowiązujące podczas jakichkolwiek manipulacji przy centralnych cewnikach żylnych tunelizowanych oraz procedurę pobierania krwi z cewnika centralnego.

 

Natomiast pielęgniarka koordynująca Beata Kalinowska z OIT w Centrum Onkologii w Warszawie w prelekcji „Implantacja portu naczyniowego – zadania pielęgniarki w profilaktyce występowania zakażeń odcewnikowych” przedstawiła procedurę postępowania i pielęgnacji chorego z wszczepionym portem naczyniowym.

 

Mgr Anetta Makowska, pielęgniarka epidemiologiczna z Olsztyna w wystąpieniu „Zasady pielęgnacji cewnika dializacyjnego” omawiała wskazania do implantacji cewnika do dializ, postaci zakażeń związanych z założonym cewnikiem, czynniki ryzyka oraz co najważniejsze z punktu widzenia praktyki pielęgniarskiej zasady przeciwdziałania tym zakażeniom.

 

Konferencja zakończyła się około godziny 17.00. Była zgodnie z analizą ankiet ewaluacyjnych bardzo dobrze oceniona przez uczestników zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, współorganizatorom – pielęgniarkom Centrum Onkologii, firmom wspierającym oraz „Magazynowi Pielęgniarki i Położnej” za dotychczasową, niezwykle owocną współpracę.

 

Nie pozostaje Nam nic innego, jak kontynuować temat, tym bardziej, że zapotrzebowanie jest ogromne. Zatem zapraszamy na kolejną konferencję.

 

mgr Monika Tomaszewska, przewodnicząca Rady FRPP

Data dodania: 2009-05-07 10:49:12
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.