szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Kto nas reprezentuje przed sądem?

Do niedawna roszczenia pacjentów były zgłaszane jedynie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych. Obecnie coraz częściej pacjenci, którzy orientują się doskonale w swoich prawach, dochodzą ich przed sądami powszechnymi.
 
W Polsce wciąż mało jest pielęgniarek i położnych pełniących funkcję biegłych sądowych. W przypadku potencjalnych błędów pielęgniarki i położne są reprezentowane przed sądem przeważnie przez biegłych z dziedziny medycyny. To w głównej mierze lekarze wystawiają opinię na temat skarżonego przypadku. Może czas to zmienić? Może czas przejąć obowiązki i spopularyzować zawód biegłego sądowego. Jak się okazuje, to wcale nie jest trudne.
 
Niezbędne formalności
Zainteresowana pełnieniem takiej funkcji pielęgniarka czy położna, która spełnia wymienione dalej wymagania, powinna jedynie wystąpić z wnioskiem do właściwego sądu okręgowego.
Biegłym może być ustanowiona osoba, która korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich i ukończyła 25 lat.
 
Musi mieć teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła (lub innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona) i dawać rękojmię należytego wykonania obowiązków biegłego. Jeśli spełnia te kryteria i zgadza się na ustanowienie jej biegłym, to może nim zostać.
 
Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie potwierdzone, należy do prezesa sądu okręgowego. Biegłych sądowych ustanawia przy sądzie okręgowym prezes tego sądu na 5 lat, okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego.
 
Pielęgniarka czy położna kandydująca do objęcia funkcji biegłego powinna złożyć w sądzie okręgowym następujące dokumenty: 
1. wniosek skierowany do prezesa sądu okręgowego o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę),
2. Życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomu,
5. inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe, 
6. opinię i zgodę zakładu pracy,
7. zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny. 
 
Biegły sumienny i bezstronny
Przed objęciem swej funkcji biegły składa wobec prezesa przyrzeczenie według następującej roty: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego sądowego wykonywać będę z całą sumiennością i bezstronnością”.
 
Biegły nie może odmówić wykonania należących do niego obowiązków w okręgu sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony, ani czynności zleconych przez sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych, z wyjątkiem wypadków określonych w przepisach regulujących postępowanie przed tymi organami.
 
Koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym obejmują wynagrodzenie biegłego za wykonaną pracę, koszty zużytych materiałów, inne wydatki niezbędne do wydania opinii. Wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę wynosi za godzinę pracy od 1,2 do 1,7% podstawy obliczania.
 
Stanowi ją kwota bazowa dla osób, o których mowa w art. 5, pkt 1, lit. a ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Dla biegłych mających tytuł naukowy lub stopień naukowy wynagrodzenie za godzinę pracy jest wyższe i wynosi dla profesora 3,7%, dla doktora habilitowanego 2,90%, a dla doktora 2,4% podstawy obliczania.
* * *
Wiemy doskonale, na czym polega wykonywanie zawodów pielęgniarki i położnej. Czas, by do tych uprawnień i kwalifikacji dołożyć funkcję biegłego sądowego. Ważne jest przecież, aby wspierać się wzajemnie, żeby to przedstawiciele naszych zawodów reprezentowali nas przed sądem.
 
mgr Patrycja Szczerbińska 
Opolskie Centrum Onkologii
mgr Stanisław Szczerbiński 
spec. piel. anestezjologicznego i intensywnej opieki, spec. piel. ratunkowego, OCRM Opole
 
Obowiązujące akty prawne
1. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej z 5 lipca 1996 (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r., nr 57, poz. 602 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego z 7 listopada 2007 r. (Dz.U. 2007 r., nr 210, poz. 1540).
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych z 24 stycznia 2005 r. (Dz.U.  2005 r., nr 15, poz. 133).
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym z 18 grudnia 1975 r. (Dz.U. 1975 r., nr 46, poz. 254 )
 
 

Źródło: Magazyn Pielęgniarki i Położnej 6/2010
Autor: Patrycja Szczerbińska Stanisław Szczerbiński
Data dodania: 2011-12-29 19:09:05
Data modyfikacji: 2011-12-29 19:12:29
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.