szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Jana Korandova w Polsce

Janę Korandovą, naczelną pielęgniarkę Instytutu Reumatologii w Pradze, gościliśmy w Polsce w dniach 13–19 września 2010r. Jej wizyta była zwieńczeniem ponadrocznej współpracy w zakresie edukacji pielęgniarek reumatologicznych i zapoczątkowuje nowy etap wspólnych działań.

 

W Warszawie Jana Korandova uczestniczyła w spotkaniach w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych, w Instytucie Reumatologii, w Oddziale Mazowieckim Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Odwiedziła Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, po czym wzięła udział w II Krajowych Spotkaniach Reumatologicznych w Sopocie (16–18 września), gdzie wygłosiła referat.

 

Za mało Polek w EULAR
Rezultaty jej wizyty w Polsce już są zauważalne. Zostały nawiązane kontakty z przedstawicielami środowisk reumatologicznych, ustalono wstępne warunki odbywania stażów zawodowych pielęgniarek w Instytucie Reumatologii w Pradze, a także roboczych wizyt w celu zapoznania się z organizacją ochrony zdrowia w Czechach.

 

Zainteresowanych w Polsce i w Czechach będziemy informować o polsko-czeskiej współpracy i o rozwoju metod edukacji w reumatologii. Informacja o wspólnym przedsięwzięciu i wizycie w Polsce ukaże się także w biuletynie EULAR. Być może przyczyni się to do aktywniejszego udziału polskich pielęgniarek w strukturach tej organizacji.


Jest pożądane, aby nowe pokolenie pielęgniarek pracujących w ośrodkach reumatologicznych zechciało rozwijać zawodową karierę, wykorzystując granty Europejskiej Ligi Przeciwreumatycznej. Organizacja ta wspiera regionalne i krajowe inicjatywy na rzecz rozwoju pielęgniarstwa reumatologicznego. Nawiązanie współpracy z europejskimi ośrodkami pielęgniarstwa reumatologicznego jest łatwe.

 

Wystarczy mieć pomysł na badania w pielęgniarstwie reumatologicznym, na podstawie ich wyników napisać referat i wysłać go na kolejny kongres EULAR. Uczestnictwo w kongresie daje wiele możliwości. To nie tylko przysłuchiwanie się wykładom i dyskusji, lecz również zaopatrzenie się w materiały informacyjne i edukacyjne.

 

Przy stoisku pielęgniarskim można nawiązać nowe kontakty, wymienić się poglądami. Kongres to miejsce spotkań profesjonalistów medycznych, w tym również pielęgniarek z Europy i z innych części świata.


W kongresach licznie uczestniczą pielęgniarki reumatologiczne z naszej części Europy: z Czech, Estonii i Litwy – dlaczegóż nie miałyby uczestniczyć polskie? Na przeszkodzie stoją przyzwyczajenia. Przyjęło się, że na zagraniczne stypendia wyjeżdżają wyłącznie osoby z dużym dorobkiem, nauczyciele akademiccy, częściej lekarze niż pielęgniarki; natomiast pielęgniarki są „przywiązane do łóżka chorego”.

 

Tymczasem przynależność Polski do Unii Europejskiej stwarza wiele możliwości udziału pielęgniarek praktyków w projektach finansowanych z unijnych grantów na rzecz ustawicznego kształcenia, spójności, transferu wiedzy i doświadczenia, wymiany kadr, organizowania stażów zawodowych i innych.

 

Otwarcie na świat wymogiem czasu
Musimy nauczyć się korzystać z grantów oferowanych przez fundusze europejskie i wyruszyć w świat w celu profesjonalnego doskonalenia się. Ale musimy także otworzyć się na przybyszy ze świata, którzy będą chcieli w Polsce spotkać się z pielęgniarkami i wymienić się wiedzą i doświadczeniem czy przeprowadzić u nas szkolenia.

 

Starsze pokolenie pielęgniarek musi dać młodym przyzwolenie na taką ścieżkę zawodowej kariery, która łączy się z podróżami, prowadzeniem badań naukowych niezależnie od pracy przy łóżku chorego. Jest to szansa na rozwój pielęgniarstwa polskiego, uatrakcyjnienie tego zawodu, wzrost jakości pielęgnowania i motywacji do pracy.


Otwarcie się na świat jest wymogiem czasu. Dzięki funduszom europejskim i współpracy z innymi krajami UE wyrośnie w Polsce grupa liderów, którzy będą skutecznie budować mosty pomiędzy Wschodem i Zachodem dla niwelowania dysproporcji w rozwoju pielęgniarstwa – podobnie jak dziś robi to Jana Korandova w Czechach.


Aby skorzystać z grantów EULAR na rzecz rozwoju pielęgniarstwa reumatologicznego warto odwiedzić strony www.eular.org. O nowych inicjatywach we współpracy polsko-czeskiej będę informować na www.nursing.com.pl oraz na stronie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego www.ptp.na1.pl

 

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować prywatnym sponsorom za wsparcie wizyty Jany Korandovej w Polsce.

 

Szczególne podziękowania składam na ręce Ewy Kołacz, przewodniczącej Mazowieckiego Oddziału PTP, za stworzenie ram organizacyjnych tego przedsięwzięcia.

 

Ewie Przesławskiej, przewodniczącej Warszawskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, dziękuję za zorganizowanie spotkania w biurze OIPiP, Joannie Kosatce, naczelnej pielęgniarce Instytutu Reumatologii w Warszawie, za zaproszenie Jany Korandovej na konferencję w Sopocie, zorganizowanie spotkania w Warszawie i w ogóle całą współpracę, która doprowadziła do udziału naszego gościa w Spotkaniach Reumatologicznych w Sopocie.

 

Wyrazy wdzięczności przekazuję Zofii Komorowskiej, przewodniczącej OIPiP w Łodzi, oraz Małgorzacie Lisowskiej i Danucie Cieśli za włączenie się do polsko-czeskich działań. Specjalnie dziękuję Małgorzacie Mirowskiej i Leszkowi Juszyńskiemu za wspieranie mnie w realizacji wszystkich zadań związanych z przyjęciem Jany Korandovej.


mgr Wojciech Nyklewicz


Artykuł ukazał się w Magazynie Pielęgniarki i Położnej nr 11.2010

Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.