szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Ameryka!!!

Od kilku lat Stany Zjednoczone stoją przed poważnym problemem, jaki stanowi brak wysoko wykwalifikowanego personelu – zwłaszcza pielęgniarek (Registered Nurse- RN).

 

Jak uzyskać dyplom pielęgniarki w USA?

Posiadanie dyplomu pielęgniarki lub pielęgniarki dyplomowanej upoważnia do zdobycia licencji Registered Nurse (RN) w Stanach Zjednoczonych. Każdy stan w USA posiada własne, indywidualne wymagania dla pielęgniarek, które uzyskały dyplom pielęgniarski w innym kraju niż Stany Zjednoczone. Warunkiem  jest ukończenie szkoły pielęgniarskiej, w której edukacja trwała minimum 2 lata, do tych szkół można zaliczyć licea medyczne, medyczne studium zawodowe, wyższe szkoły lub uniwersytety umożliwiające edukację na poziomie licencjatu i/lub magistra. W niektórych stanach wymagane jest również posiadanie certyfikatu z języka angielskiego (np. TOEFL lub IELTS). Najważniejszą kwestię stanowi pozytywne zdanie ogólnokrajowego egzaminu NCLEX (National Council Licensure Examination), opracowanego przez National Council State Boards of Nursing oraz CGFNS (Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools), czyli egzaminu potwierdzającego poziom znajomości języka angielskiego.

 

Pielęgniarki, które uzyskały certyfikat  CGNFS lub NCLEX-RN należą do grupy trzeciej preferencji w zakresie zatrudnienia opartej na imigracji. Ta kategoria pracowników wymaga sponsoringu pracodawcy i oznacza, że tylko pracodawca (np. szpital, dom opieki itp.) może ubiegać się o pobyt stały dla zagranicznych pielęgniarek. W odróżnieniu od większości aplikacji opartych na pracy imigrantów, pracodawcy są zwolnieni z obowiązku zgłoszenia certyfikacji pracy, stanowiących często długotrwałe i uciążliwe procedury w amerykańskim Departamencie Pracy i Agencja Zatrudnienia.

 

Dużym walorem oferowanym pielęgniarkom chcącym podjąć pracę na terytorium Stanów Zjednoczonych jest gwarancja uzyskania wizy, a w późniejszym okresie i zielonej karty dla siebie i wszystkich członków rodziny (męża i niezamężnych dzieci poniżej 21r.ż.).

 

Zagraniczne pielęgniarki, które zdały pozytywnie egzamin CGFNS lub certyfikat NCLEX-RN, mogą kwalifikować się do uzyskania zezwolenia na stały pobyt na terytorium Stanów Zjednoczonych. Pielęgniarki znajdujące się już w US mogą rozpocząć proces imigracyjny i otrzymać pracę szybciej, niż te znajdujące się poza granicami.

 

W praktyce, pielęgniarki będące obywatelkami innych krajów a obecnie przebywające na terytorium USA mogą rozpocząć wniosek imigracji i otrzymać pracę wcześniej niż pielęgniarki zamieszkałe poza obszarem Stanów.

 

Aplikacja rozpoczyna się od złożenia przez pracodawcę petycji imigracyjnej (na formularzu I-140) do Biura ds. Obywatelstwa i Imigracji. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej, akademii bądź uniwersytetu uzyskany w kraju, którego jest się obywatelem
- prawo wykonywania zawodu
- licencję (bezterminową) wydaną przez Stan, w którym planuje się podjąć pracę, lub zaświadczenie potwierdzające pozytywne zadanie egzaminu NCLEX-RN, w przypadku braku możliwości uzyskania licencji ze względu na brak numeru ubezpieczenia społecznego (social security number), lub certyfikat wydany przez CGFNS (Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools),
- certyfikat statusu wizowego (Visascreen Certification - VSC),
- oraz opłaty za zgłoszeniowe.

 

 

Aby przyspieszyć proces imigracyjny BCIS (Biuro ds. Obywatelstwa i Imigracji) umożliwia jednoczesne złożenie wniosku o uregulowanie statusu (formularz I-485) i pozwolenia na pracę (formularz I-765), zarówno dla pielęgniarki i jej małżonka i niezamężnych dzieci poniżej 21 roku życia. Procedura aplikacyjna może potrwać co najmniej przez rok, w zależności od miejsca zamieszkania. Jednoczesne złożenie powyższego wniosku pozwoli pielęgniarce otrzymać pozwolenie na pracę oraz jej rozpoczęcie czekając na zatwierdzenie uregulowania .

 

Pielęgniarka, mieszkająca poza USA, rozpoczęcie procesu rozpoczyna się od złożenia przez pracodawcę petycji imigracyjnej (I-140). Po zatwierdzeniu petycji BCIS wysyła zawiadomienie zatwierdzenia National Visa Center (NVC). Jeśli nie ma zaległości kwot imigracyjnych, NVC przesyła pakiet wymaganych informacji  do pielęgniarki lub jej pełnomocnika. Następnie pielęgniarka przesyła niezbędne informacje do amerykańskiego konsulatu i czeka na wyznaczenie terminu rozmowy, złożenie odcisków palców oraz przeprowadzenia koniecznych badań i  testów. Po pomyślnym zakończeniu „przesłuchania”, pielęgniarka, jej małżonek i dzieci otrzymają wizy imigracyjne.

 

W związku z wydarzeniami jakie miały miejsce 11 września, część procedur aplikacyjnych i rekrutacyjnych została zaostrzona. Większość pielęgniarek może spotkać się z sytuacją, w której do powyżej wymienionych dokumentów konieczne będzie również dołączenie:

1. Metryki urodzenia
2. Aktu małżeństwa 
3. Certyfikatu rozwodu lub zgonu małżonka
4. Dowodu posiadania aktualnej oferty pracy, tzw. job offer
5. Informacji finansowych pracodawcy
6. Zaświadczenia o niekaralności,
7. Wniosku aplikacyjnego oraz opłaty za wniesienie wniosku
8. Aktualnych fotografie


Certyfikat VISASCREEN (VSC) i licencja:

VSC wydawany jest przez Międzynarodową Komisję ds. Pracowników Służby Zdrowia (ICHP). Stanowi potwierdzenie, że:  wykształcenie i licencja jakie posiada aplikant spełniają wymogi i standardy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych; posiada odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie wymagany do praktyki pielęgniarskiej oraz zdał egzamin pielęgniarski prowadzony przez CGFNS.

 

Egzamin NCLEX ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznej i efektywnej pracy pielęgniarskiej na poziomie opieki ogólnej. Wyniki egzaminu NCLEX stanowią ważny element przy podejmowaniu decyzji o uzyskaniu „licencji” na wykonywanie zawodu w US.
Egzamin NCLEX-RN jest egzaminem zdawanym w formie komputerowej. Większość pytań jest wielokrotnego wyboru, pytania są punktowane jako „dobrze” lub „źle” udzielona odpowiedź. Cały test może zawierać od 75 do 265 pytań, z których 15 stanowi część adaptacyjną (wstępną) i nie jest punktowana. Egzamin NCLEX-PN może zawierać od 85 do 205 pytań, z których 25 są elementami wstępnymi test i nie są punktowane. Niezależnie od ilości pytań cały egzamin może trwać :
- 6 godzin w przypadku RN
- 5 godzin w przypadku PN

 

Szegółowych informacji dotyczących egzaminu NCLEX można uzyskać na stronie internetowej Narodowej Rady Pielęgniarek w USA (National Council of State Boards of Nurse ) - https://www.ncsbn.org/index.htm

 

Na rynku amerykańskim istnieje wiele firm i organizacji pomagających pielęgniarkom w uzyskaniu niezbędnych dokumentów i załatwieniu za nich wszystkich niezbędnych  formalności związanych z wyjazdem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów autorki.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Joanna Goniak
Autor: Joanna Goniak
Data dodania: 2011-07-23 22:23:03
Data modyfikacji: 2020-07-08 09:12:01
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.