szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Organizacje pielęgniarskie w Polsce

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych powstał w 1991 r. na mocy Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. Jest samorządem zawodowym skupiającym najliczniejszą grupę zawodową, przynależność do niego jest obowiązkowa, a liczba członków wynosi powyżej 250 tysięcy.


Jednostkami organizacyjnymi samorządu jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie oraz czterdzieści pięć okręgowych izb działających na określonym terenie, min. Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie itd..


Do naczelnych zadań samorządu należy czuwanie nad prawidłowością wykonywania zawodu, ustalanie zasad etyki i standardów zawodowych, prowadzenie orzecznictwa zawodowego, wydawanie prawa wykonywania zawodu. Samorząd pielęgniarek i położnych reprezentuje szeroko pojęte interesy tych zawodów. Wśród priorytetowych zadań samorządu bezpośrednio na rzecz pielęgniarek wymieniane są: wspieranie pielęgniarek w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, umożliwienie każdej pielęgniarce równego dostępu do różnych form kształcenia, ujednolicenie na terenie kraju form kształcenia, organizowanie szkoleń i kursów przez izby pielęgniarskie, wpieranie członków izb finansowe i merytoryczne.


Samorząd współpracuje z organizacjami naukowymi w kraju i zagranicą, opiniuje programy nauczania, uczestniczy w ustalaniu kierunku rozwoju pielęgniarstwa. Okręgowe izby pielęgniarskie prowadzą też rejestr organizatorów kształcenia podyplomowego  z terenu działania izby. Każda izba wydaje swój biuletyn oraz posiada stronę internetową, gdzie podaje najważniejsze bieżące  informacje, w tym odnośnie kształcenia, konferencji, spraw bieżących itp.


Źródło Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych


Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) powstało w 1957 r. jako organizacja kontynuująca idee Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych. Główne cele to popularyzacja wiedzy w środowisku pielęgniarskim poprzez organizowanie olimpiad zawodowych, warsztatów, kongresów, czy publikacji, wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju, prowadzenie badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa oraz współpraca z instytucjami naukowymi polskimi i zagranicznymi. Przynależność do PTP jest dobrowolna, a członkowie są zobowiązani do przestrzegania statutu,

czynnego uczestnictwa w działaniach organizacji oraz opłacania składek.


źródło Kalendarium PTP 1957-2007

 

Źródło: Katarzyna Trzpiel
Autor: Katarzyna Trzpiel
Data dodania: 2011-05-16 22:32:57
Data modyfikacji: 2019-06-18 02:17:29
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.