szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Badanie pielęgniarskie. Co wpływa na efektywność pracy pielęgniarki kardiologicznej

Rola pielęgniarki w opiece nad zdrowiem człowieka podlega znacznym przemianom. Dzieje się tak zarówno w związku ze zmianami koncepcji tej opieki, jak i w związku z problema­mi, jakie się w niej pojawiają. Przed pielęgniarkami stają coraz bardziej odpowiedzialne zadania. Społeczeństwo kieruje pod ich adresem duże oczekiwania w zakresie kompetencji i etycznego postępo­wania.

 

Celem naszej pracy jest przedstawienie czynników warunkujących efektywność pracy pielęgniarek oddziału kardiologicznego. Badania zostały przeprowadzone w listopadzie 2006 r. w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum w Bydgoszczy wśród 47 pielęgniarek zatrudnionych tam na umowach o pracę i na kontraktach. W badanej grupie był jeden mężczyzna.

 

Wiek, sytuacja rodzinna

Większość badanych znajdowała się w przedziale wiekowym od 30 do 50 lat (83%), najmłodsze stanowiły 12%, po 50. roku życia było tylko 5% pielęgniarek. Pozytywny jest fakt, że osoby w wieku średnim stanowią tak dużą część grupy, gorzej, że odsetek pracowników młodych jest tak mały.

 

Potwierdza to obserwację, że coraz mniej osób chce wykonywać zawód pielęgniarki.

Połowa pielęgniarek pracujących na oddziale kardiologicznym mieszka w dużych miastach, czwarta część – w miastach do 100 tys. i tylko nieco ponad 7% mieszka na wsi. Miejsce zamieszkania jest pierwszym z czynników, jakie warunkują efektywność pracy pielęgniarek, jeśli bowiem ktoś musi dojeżdżać do pracy z innego miasta, poświęca na to energię, którą mógłby wykorzystać w pracy.

 

Trzy czwarte ankietowanych to osoby zamężne, 10% jest samotnych. Stan cywilny ma również duży wpływ na efektywność pracy. Osobom mającym rodzinę łatwej organizować sobie życie niż osobom samotnym, lecz posiadanie dzieci zwiększa obowiązki rodzicielskie. Największa część grupy miała jedno dziecko (40%), dwójkę – 25%, trójkę – 17%, więcej niż troje –5%, a 15% było bezdzietne. Kobiecie trudno jest pogodzić obowiązki rodzicielskie z pracą, co w zawodzie pielęgniarki może wpływać na jej efektywność, znacznie ją obniżając.

 

Zdaniem 46% atmosfera w domu raczej nie ma wpływu na pracę, 37% uważa, że raczej (czasami) jednak ma wpływ, a według ok. 5% zdecydowania ma. Oznacza to, że znaczna część pracowników potrafi oddzielić sprawy rodzinne od obowiązków zawodowych, dzięki czemu nie dochodzi do obniżania efektywności pracy.

 

Staż, wynagrodzenie

Większość pielęgniarek (71%) pracuje na oddziale kardiologicznym ponad 10 lat, 27% krócej, jednak dłużej niż rok. Staż pracy na jednym stanowisku niewątpliwe ma wpływ na efektywność pracy; im pracuje się dłużej, tym lepiej poznaje się wewnątrzoddziałowe mechanizmy. Pielęgniarka z długim stażem ma więcej doświadczenia, nie stresuje się aż tak bardzo jak osoby nowe na oddziale.

 

Większość (80%) badanej grupy ma umowę o pracę, natomiast reszta pracuje na kontraktach. Pielęgniarki, które mają umowę o pracę, są w lepszej sytuacji niż pracujące na kontraktach, gdyż mają większą pewność zatrudnienia; to niewątpliwe wpływa na efektywność pracy.

Żadna badanych pielęgniarek nie stwierdziła, że jest niezadowolona ze swojej obecnej pracy, chociaż zdecydowane zadowolenie wyraziła połowa, a druga z drobnym zastrzeżeniem (raczej).

 

Poziom zadowolenia z otrzymywanej pensji jest różny, wbrew opiniom, że pielęgniarki ogólnie są niezadowolone ze swoich zarobków. Z wynagrodzenia jest zadowolona czwarta część respondentek, 20% jest raczej zadowolonych, zdecydowanie niezadowolone stanowią 44%. Prawie wszystkie uważają, że wysokość pensji ma wpływ na efektywność pracy na oddziale kardiologicznym (90%: tak i raczej tak), tylko 2% zdecydowanie temu zaprzecza.

 

Średnie miesięczne dochody respondentek są zróżnicowane; zarobki 30% mieszczą się w przedziale 1000–1500 zł, po ok. 25% od 1500 do 2000 zł i powyżej 3000 zł, a dochody mniejsze niż 1000 zł oraz w przedziale 2500–3000 zł deklaruje ok. 10%. Niesatysfakcjonujące zarobki mogą negatywnie wpływać na stosunek do pracy i na samą pracę, która może być gorzej wykonywana, ze szkodą dla pacjenta.

 

Motywacja, atmosfera i komunikacja

Że system motywacyjny w pracy jest potrzebny, uważają wszystkie pytane o to pielęgniarki – a zatem system motywacyjny pozytywnie wpływa na efektywność.  Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w ich miejscu pracy zauważa 60% pielęgniarek z oddziału kardiologicznego, 10% jest odmiennego zdania.

 

A zatem system motywacyjny jest niezbędnym czynnikiem, warunkującym efektywność pracy pielęgniarek – nie tylko na oddziale kardiologicznym. Zdaniem badanej grupy tak samo ważne i potrzebne są bodźce materialne i pozamaterialne (70%), dla części (30%) większe znaczenie ma motywacja materialna. Większość (75%) odczuwa w swojej pracy raczej bodźce pozamaterialne, pozostałe – oddziaływanie bodźców materialnych. Stąd może czasem wynikać spadek efektywności w niektórych sytuacjach, ponieważ bodźce pozamaterialne (np. pozytywna atmosfera w miejscu pracy), nie zawsze są wystarczające.

 

Aż 83% pielęgniarek oddziału kardiologicznego zdecydowanie stwierdziło, że atmosfera w miejscu pracy wpływa na ich efektywność (pozostałe uznały, że raczej tak jest). Zdaniem 60% naszych respondentek atmosfera w ich miejscu pracy jest dobra, prawie cała reszta uważa, że jest ona poprawna (2,5% uznało, że jest zła). Wynika z tego, że poprawna atmosfera w pracy jest gwarantem wysokiej efektywności zadań wykonywanych przez pielęgniarki.

 

Żadna z badanych pielęgniarek nie narzekała na przebieg komunikowania się z pacjentem (51%, stwierdziło, że komunikacja z pacjentem jest bardzo dobra, 40% twierdzi, że dobra, a 10 – że poprawna). Stosunki z pacjentami w dużym stopniu wpływają na efektywność pracy pielęgniarki. Bardzo często pacjenci są trudni, co komplikuje zespołowi medycznemu pracę, tym samym obniża efektywność. Należy więc pracować nad poprawą kontaktów, ponieważ przynosi to wszystkim korzyść. Większość naszych koleżanek (80%) uważa, że dobra relacja z pacjentem ma wpływ na jego stan zdrowia (20% jest odmiennego zdania). Jest tak, ponieważ pielęgniarka nie tylko wykonuje określone czynności medyczne, ale jest także powiernikiem osób chorych, które potrzebują ich wsparcia i opieki.

 

Profilaktyka stresu, postawa zwierzchników

Wszystkie pielęgniarki z oddziału kardiologicznego uważają, że w ich pracy pojawiają się sytuacje stresogenne (90%: zawsze, 10%: czasami). Prawie połowa widzi ich oczywisty wpływ na efektywność pracy, według drugiej połowy tak  jest czasami; a 2% nie widzi związku. Sytuacje stresogenne jak najszybciej stara się opanować i rozładować 40% pielęgniarek, nie przejmuje się nimi 25%, natomiast 35% w miarę możliwości nie dopuszcza do takich sytuacji.

 

Jakie stosują metody? Ważne jest wykonywanie zadań zgodnych z kompetencjami i kwalifikacjami. Rodzajem profilaktyki jest też praca nad kształtowaniem własnej osobowości i umiejętności interpersonalnych na każdym etapie kariery zawodowej. Warto też poznać metody radzenia sobie ze stresem, trudne sytuacje postrzegać jako wyzwanie, a nie zagrożenie. Trzeba też pamiętać o pielęgnowaniu bliskich, życzliwych relacji z innymi ludźmi – zarówno w pracy, jak i w prywatnych kontaktach; uzyskamy ich pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach. W dobrze rozumianym interesie pracodawców jest profilaktyka wypalenia zawodowego pracowników.

 

W trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych na pomoc koleżanek może zawsze liczyć 60% badanych, a 40% uważa, że może liczyć na taką pomoc od czasu do czasu. Świadczy to o tym, że atmosfera na oddziale kardiologicznym jest dobra, pielęgniarki potrafią sobie nawzajem pomagać w trudnych chwilach. To z pewnością podnosi efektywność pracy. Jak ocenia 54% badanych koleżanek, gotowość udzielenia wsparcia i solidarność jest stałą cechą zespołu, natomiast 46% uważa, iż może na to liczyć czasami.

 

Większość pielęgniarek oddziału kardiologicznego (75%) uważa, że pielęgniarka oddziałowa zawsze stara się być liderem, który dba o interesy całej grupy, natomiast reszta twierdzi, iż tak dzieje się w niektórych sytuacjach. Sądzą też, że brak kompetencji i dbałości o rozwój zawodowy może wpływać na efektywność pracy pielęgniarek na oddziale kardiologicznym.

 

Zdaniem połowy badanych różnego typu szkolenia podnoszą wiedzę i kompetencje pielęgniarskie, ale 12% uważa, że tak się nie jest (37% docenia szkolenia, ale ma wątpliwości, czy jest ich dosyć). Zasadniczo jednak są zdania, że organizowanie szkoleń jest potrzebne i pozytywnie wpływa na efektywność pracy pielęgniarek oddziału kardiologicznego. Cała grupa uważa, że nowoczesny sprzęt medyczny i rozwiązania pielęgnacyjne stosowane na oddziale kardiologicznym wpływają na efektywność pracy pielęgniarek.

 

Krótko podsumowując: sprzęt medyczny, kursy i szkolenia oraz motywowanie pracownika mają ogromny wpływ na efektywność pracy pielęgniarek na oddziale kardiologicznym. W swojej pracy badane przez nas koleżanki chciałyby zmienić: sprzęt medyczny, płacę i warunki pracy – takie są najczęściej się powtarzające ich postulaty.

 

lic. piel. Maria Szafrańska

pielęgniarka oddziałowa oddziału Katedry i Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy

dr Krystyna Kurowska Zakład Pedagogiki i Dydaktyki Wydział Nauk o Zdrowiu UMK CM w

Bydgoszczy

 

Artykuł pochodzi z Magazynu Pielęgniarki i Połoznej 09/2010

Data dodania: 2012-02-18 22:03:24
Data modyfikacji: 2012-02-18 22:03:24
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.