szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Standard Używanie zestawu do precyzyjnej kontroli przepływu płynów infuzyjnych

Najczęściej stosowanym sposobem podaży leku drogą dożylną jest wlew grawitacyjny wykorzystujący różnicę ciśnień między układem żylnym a ciśnieniem płynu w pojemniku z płynem infuzyjnym. Wartość ciśnienia w pojemniku z płynem jest uzależniona od wysokości, na jakiej został on umieszczony, natomiast ciśnienie w układzie żylnym zależy od miejsca założenia dostępu naczyniowego.
 
Czynnikiem, który stanowi największą przeszkodę w swobodnym przepływie płynu, jest opór wytwarzany przez układ podaży płynu: filtr aparatu kroplowego, dren, kaniulę dożylną, jak również naczynie krwionośne. 
 
Infuzja grawitacyjna, mimo swojej powszechności, nie jest pozbawiona czynników ryzyka. Możliwe jest jej zahamowanie (np. wskutek zmiany ułożenia kończyny z kaniulą), nadmierna podaż płynu (poluzowanie zacisku drenu) czy zapowietrzenie drenu, co może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Wychwycenie takich sytuacji, które na szczęście nie są zbyt częste, jest możliwe dzięki dokładnemu obserwowaniu przebiegu infuzji.
Zastosowanie precyzyjnego zestawu do kontroli przepływu płynów infuzyjnych pozwala przy monitorowaniu przebiegu infuzji na precyzyjną podaż preparatów dożylnie.
 
Kryteria struktury
1. Oddział dysponuje warunkami organizacyjnymi i technicznymi do szybkiego uzupełnienia łożyska naczyniowego aparatem do precyzyjnej kontroli przepływu płynów infuzyjnych.
2. Interdyscyplinarny zespół ma wiedzę i umiejętności dotyczące kaniulacji naczyń obwodowych, zapobiegania powikłaniom i prowadzenia intensywnej terapii dożylnej.
3. Interdyscyplinarny zespół pielęgniarski zapobiega powikłaniom związanym z kaniulacją naczyń obwodowych i ciągłą płynoterapią.
 
Kryteria procesu
Pielęgniarka:
1. Przygotowuje zestaw, w którego skład wchodzą: wenflon odpowiedniego rozmiaru, strzykawka 5 ml, ampułka 0,5 NaCl, opatrunek podtrzymujący kaniulę, hipoalergiczny przylepiec, staza, rękawiczki jednorazowe, preparat do odkażania skóry, zlecony lek/płyny infuzyjne, zestaw do precyzyjnej kontroli przepływu płynów infuzyjnych Exadrop.
2. Sprawdza zgodność danych pacjenta, a także płynów i leków zleconych przez lekarza.
 
3. Wykonuje zabieg zgodnie z obowiązującym algorytmem:
-wyjaśnia pacjentowi cel zabiegu, istotę, sposób zachowania podczas trwania kaniulacji naczynia obwodowego, uzyskuje zgodę pacjenta na jego wykonanie,
-sprawdza tożsamość chorego,
-zapewnia choremu wygodną pozycję podczas trwania zabiegu i infuzji,
-zakłada jednorazowe rękawiczki,
-ocenia stan obwodowych naczyń żylnych,
 
-dezynfekuje skórę w miejscu planowanego wkłucia,
-zakłada stazę w celu lepszego uwidocznienia żyły,
-wprowadza kaniulę o odpowiedniej średnicy,
-kontroluje prawidłowość wprowadzenia kaniuli do naczynia krwionośnego,
-podłącza zlecony płyn infuzyjny, używając zestawu do precyzyjnej kontroli przepływu płynów infuzyjnych Exadrop,
 
 -ustawia przepływ kroplówki odpowiedni do rozmiaru wenflonu, zgodny ze zleceniem lekarza i zapotrzebowaniem na podaż płynu,
-w czasie wykonywania procedury monitoruje stan pacjenta, obserwuje wkucie dożylne oraz prawidłowość wchłaniania płynów,
-sprząta wszystkie używane materiały i wyrzuca je do pojemnika na odpady medyczne.
-potwierdza pisemnie wykonanie podjętych działań w dokumentacji pacjenta.
 
Kryteria wyniku
1. Zabieg kaniulacji naczynia żylnego został wykonany prawidłowo, nie zaobserwowano powikłań wczesnych kaniulacji naczyń obwodowych.
2. W trakcie trwania infuzji nie wystąpiły objawy niepożądane związane z prowadzoną płynoterapią i terapią dożylną. 
3. Zaobserwowano poprawę ogólnego stanu zdrowia pacjenta.
 
Piśmiennictwo u autorów.
Artykuł został przygotowany przez studentów stacjonarnych studiów II stopnia kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w ramach realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotu Zarządzanie w pielęgniarstwie.
 
Artykuł pochodzi z Magazynu Pielęgniarki i Położnej 11/2010
 

Data dodania: 2012-02-18 22:45:29
Data modyfikacji: 2012-02-18 22:45:29
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.