szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

» Sierpień

Rehabilitacja po zabiegu kardiochirurgicznym

Rehabilitacja kardiologiczna jest to zespół działań mających na celu przywrócenie sprawności pacjentom z chorobami układu krążenia. Warunkiem skutecznej rehabilitacji jest uzyskanie już w okresie przedoperacyjnym pełnej współpracy z chorym, wytłumaczenie mu sensu ćwiczeń fizycznych, które będzie wykonywał po zabiegu, oraz nauczenie go tych ćwiczeń. więcej...

Data dodania: 2008-08-29 11:20:58

Chorzy z krwawieniem z przewodu pokarmowego

Krwawienia z przewodu pokarmowego najczęściej występują w górnym jego odcinku (przełyk, żołądek, dwunastnica), ale mogą także dotyczyć dalszej części (głównie okrężnicy zstępującej, odbytnicy i odbytu). Pielęgniarka ma szczególne zadania w diagnozowaniu i leczeniu tych krwawień. Ważne jest również uspokojenie chorego i zapewnienie mu spokoju. więcej...

Data dodania: 2008-08-28 11:12:54

Znaleźć wyjście z tunelu

Rozwój człowieka to ciężka praca polegająca na zmaganiu się ze swoimi słabościami, ale i odkrywaniu oraz rozwijaniu swoich talentów. To kształtowanie wrażliwości swojego sumienia, a miarą dojrzałości jest prawidłowo ukształtowane sumienie. więcej...

Data dodania: 2008-08-26 13:40:04

Od cyrulika do lasera. Leczenie kamicy moczowej

Choroby układu moczowego nękały ludzi od zamierzchłych czasów. Znaleziony w 1901 r. w grobie starożytnego Egipcjanina kamień z pęcherza moczowego jest swoistym tego dowodem. Jednak odnalezione mumie nie miały blizn pooperacyjnych na kroczu i podbrzuszu, co dowodzi, że u starożytnych Egipcjan nie praktykowano operacji cięcia kamienia. więcej...

Data dodania: 2008-08-22 13:29:58

Charakterystyka stomii jelitowych

Stomia jelitowa jest celowo wykonanym połączeniem światła jelita grubego lub cienkiego ze skórą powłok jamy brzusznej. Jest wytwarzana w stanach chorobowych, w których zachodzi konieczność wycięcia lub odbarczenia jelita. Koniec zachowanego odcinka jelita zostaje przeprowadzony przez powłoki brzuszne, błona śluzowa wywinięta na zewnątrz i podszyta do skóry. więcej...

Data dodania: 2008-08-20 11:10:27

Dziecko oparzone

Oparzenia są jedną z głównych przyczyn bardzo wysokiej zachorowalności i nagłych zgonów dzieci. Prawie każdy człowiek doznaje w swoim życiu takich urazów, częściej ulegają nim dzieci. Nadrzędnym celem leczenia pacjentów oparzonych jest ratowanie ich życia i zdrowia. Jednocześnie należy stawiać sobie jako zadanie przywrócenie pacjentowi wyglądu z okresu przed urazem oraz przywrócenie go społeczeństwu jako osoby zdolnej do pełnienia wszystkich ról. więcej...

Data dodania: 2008-08-19 13:35:48

Spotkanie dobrze urodzonych

Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni“ 31 maja br. zorganizowało I Zjazd Rodziców i Dzieci Urodzonych w Domu. W sobotni upalny dzień na Saską Kępę w Warszawie przybyły rodziny, których dzieci urodziły się w domach, położne, lekarze i wszyscy, którzy wspierają położnictwo pozaszpitalne. W zjeździe uczestniczyło kilkaset osób. więcej...

Data dodania: 2008-08-14 10:35:20

Wszystko dla kuracjuszy

Wody mineralne, w tym o właściwościach leczniczych, występują na obszarze Polski nierównomiernie. Zasoby wód umiejscowionych na terenach górskich powstały w wyniku fałdowań paleozoicznych i alpejskich. Tereny tych fałdowań, obfitujące w wody mineralne, zajmują ok. 12% powierzchni Polski. Obszary występowania tych wód dzielą się na: obszar sudecki, karpacki, środkowopolski oraz Niżu Polskiego. więcej...

Data dodania: 2008-08-14 10:14:34

Zatrucia wśród dzieci

Według Światowej Organizacji Zdrowia zatrucia są czwartą co do częstości przyczyną zgonów. W krajach wysoko rozwiniętych 75% zarejestrowanych zatruć dotyczy małych dzieci i jest spowodowanych nieodpowiednio zabezpieczonymi środkami chemicznymi i lekami. Poza domem środkami trującymi są dla dzieci toksyny zawarte w owocach i nasionach roślin ozdobnych więcej...

Data dodania: 2008-08-12 13:29:31

Gdy pacjent choruje przewlekle

Promocja zdrowia skierowana do osób przewlekle chorych polega na realizowaniu wobec nich pozaterapeutycznych działań, które polepszają ich kondycję psychofizyczną. Przyczynia się to zarówno do wzmocnienia możliwości radzenia sobie z chorobą, jak i z życiowymi trudnościami. Istotne jest zwłaszcza stworzenie warunków do powrotu do aktywnego życia zawodowego oraz zachęcenie do podejmowania różnorodnych ról społecznych więcej...

Data dodania: 2008-08-11 14:08:07
Na podstawie monografii "Problemy pielęgnacyjne w atopowym zapaleniu skóry", pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak i Marka Szczepańskiego, wyd. PWSIiP, Łomża 2007.
<12>
REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.