szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

» Maj

Świadczenia zdrowotne czy wsparcie społeczne?

Jedną z instytucji publicznych, w których od lat znajdują zatrudnienie pielęgniarki, są Domy Pomocy Społecznej (DPS). Pojawiające się wątpliwości co do zgodności z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej wykonywania zawodu pielęgniarki w DPS stają się obecnie problemem ogólnopolskim i żywo dyskutowanym. więcej...

Data dodania: 2009-05-28 14:17:26

Lekarz nie przeczyta ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Relacje w pielęgniarstwie mogą być źródłem ogromnego obciążenia i stresu. Nawet jeśli potrafimy nimi efektywnie zarządzać, zmęczenia nie da się uniknąć, ale jego poziom może być niższy. Kontrolowanie własnego przeciążenia jest tym łatwiejsze, im większa jest świadomość istnienia zawodowych granic. więcej...

Data dodania: 2009-05-27 14:23:04

Problem samobójstw

Według danych Wydziału Analiz i Statystyki Policyjnej Biura Prezydenckiego w 1999 roku popełniono 5182 samobójstw. W 2008 roku w Polsce doszło do 5237 zamachów samobójczych, z czego prawie 4 tysiące spośród nich miało skutek śmiertelny. Na świecie z tego powodu codziennie umiera 1300-1500 osób. więcej...

Data dodania: 2009-05-26 14:01:33

Cięcie cesarskie nie ma twarzy

Pomimo toczących się obecnie dyskusji na temat słuszności wykonywania cięcia cesarskiego, sama blizna po przeprowadzonym zabiegu pozostaje w ukryciu. Co prawda czas leczy przysłowiowe rany, jednak pozostają po nich mniej lub bardziej widoczne blizny. więcej...

Data dodania: 2009-05-25 13:15:29

Pielęgniarki i innowacje

Pielęgniarki służą społeczeństwu, dbają o jakość: są liderami we wprowadzaniu innowacji w opiece zdrowotnej – brzmi hasło, które zgodnie z wytycznymi Międzynarowodej Rady Pielęgniarek towarzyszy tegorocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. więcej...

Data dodania: 2009-05-25 10:38:05

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych to zbiór informacji o osobach posiadających prawo do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej w Polsce. Został on powołany ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004, nr 92, poz. 885). więcej...

Data dodania: 2009-05-19 09:39:48

Kształcenie pielęgniarek i położnych po wejściu Polski do UE

Wejście Polski do Unii Europejskiej wymagało dostosowania kształcenia pielęgniarek i położnych. Celem tego dostosowania było zniesienie przeszkód w swobodnym przepływie osób i usług między państwami członkowskimi oraz uznawalność kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych. więcej...

Data dodania: 2009-05-19 09:32:23

Pielęgnowanie skóry wcześniaka

Skóra stanowi powierzchowną warstwę ciała, przechodząc w naturalnych otworach w błonę śluzową. Powstaje z dwóch listków zarodkowych, tj. z ektodermy i mezodermy. W 3. miesiącu życia płodowego dzieli się na: naskórek, skórę właściwą i tkankę podskórną. Od 5. miesiąca życia płodowego w tkance podskórnej powstaje tkanka tłuszczowa. więcej...

Data dodania: 2009-05-12 13:06:26

Nie ma bezpośredniego wpływu na pracodawców

Okręgowe rady pielęgniarek i położnych zgłaszają do NRPiP pytania nt. różnych problemów mieszczących się w kompetencjach Państwowej Inspekcji Pracy. Ich omówieniu zostało poświęcone spotkanie przewodniczących ORPiP z Głównym Inspektorem Pracy. więcej...

Data dodania: 2009-05-07 13:09:32

Powikłania po ECPW

Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna ma nadal dość dużą wartość diagnostyczną i leczniczą. Jest metodą szczególnie użyteczną u chorych z utrzymujacą się żółtaczką, jeśli nie można ustalić przyczyny choroby innymi metodami diagnostycznymi. więcej...

Data dodania: 2009-05-04 14:38:10
Na podstawie monografii "Problemy pielęgnacyjne w atopowym zapaleniu skóry", pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak i Marka Szczepańskiego, wyd. PWSIiP, Łomża 2007.
REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.