szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

» Sierpień

Aktywne prowadzenie porodu

Potrzeba sprawowania kontroli nad przebiegiem porodu istniała w naszej kulturze od zawsze. Dynamiczny rozwój procedur służących kontrolowaniu porodu nastąpił w drugiej połowie XX wieku. Szybko okazało się, że bardzo cienka granica dzieli chęć zapobiegnięcia patologii od ingerowania w prawidłowy proces porodu. więcej...

Data dodania: 2009-08-31 12:46:11

Poród pozaszpitalny

W Polsce poród w domu nadal budzi wiele kontrowersji. Polskie społeczeństwo zdążyło się odzwyczaić od tego, że dzieci mogą się rodzić we własnych domach. Organizacja naszej służby zdrowia oraz system ubezpieczeń społecznych i refundacji świadczeń zdrowotnych nie są gotowe do zapewnienia prawidłowej opieki rodzinom chcącym, aby ich dzieci rodziły się w domu. więcej...

Data dodania: 2009-08-28 12:05:10

Co wiemy o udzielaniu pierwszej pomocy

Współczesna medycyna jest nadal bezradna w przypadku rozległych uszkodzeń kory mózgowej, do których często dochodzi w wyniku jej niedotlenienia podczas nagłych zdarzeń czy epizodów, powodująych niezdrożność dróg oddechowych, nagłe zatrzymanie krązenia lub wstrząs spowodowany masywną utratą krwi. więcej...

Data dodania: 2009-08-27 12:14:19

Czy dzieci znają zasady bezpieczeństwa

Podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji zdrowotnej społeczeństwa jest konieczne i zgodne z kierunkami polityki zdrowotnej zawartymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015. Zapobieganie wypadkom i urazom wśród dzieci jest jednym z kierunków polityki zdrowotnej. więcej...

Data dodania: 2009-08-26 12:19:13

Relacja przełożony – podwładny

Oczekujemy, że środowisko pracy pielęgniarek i położnych będzie źródłem satysfakcji i osobistego rozwoju. Chociaż relacje interpersonalne w pielęgnowaniu są źródłem stresu, to tak na prawdę tylko poprzez kontakty z innymi ludźmi możemy coraz bardziej stawać się sobą. Dotyczy to również relacji zawodowych. więcej...

Data dodania: 2009-08-24 12:00:50

Pacjent apaliczny

Mówimy tak o pacjencie, u którego nie funkcjonuje świadomość, ale zachowane są odruchy z rdzenia przedłużonego, a więc jego organizm jest zdolny do reaktywności, lecz pozbawiony zmysłowego kontaktu ze światem oraz najprawdopodobniej myślenia. więcej...

Data dodania: 2009-08-20 14:07:28

Specyfika pracy pielęgniarki anestezjologicznej

Pielęgniarstwo neurochirurgiczne jest dziedziną wysokospecjalistyczną, co wynika przede wszystkim ze specyfiki postępowania z chorym, u którego doszło do uszkodzenia układu nerwowego. więcej...

Data dodania: 2009-08-20 13:57:39

Promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa

W obecnych czasach nikt nie kwestionuje potrzeby planowania rodziny. Współczesna medycyna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, opracowuje i ulepsza coraz skuteczniejsze i bezpieczniejsze dla zdrowia metody planowanie rodziny. więcej...

Data dodania: 2009-08-19 12:03:41

Studenci pielęgniarstwa wobec ludzi w wieku podeszłym

W 1969 r. Robert Butler stworzył pojęcie 'ageism' oznaczające dyskryminację ze względu na wiek. Zwrócił uwagę na fakt, że starzy członkowie społeczeństwa są traktowani jako gorsi tylko z powodu podeszłego wieku. W polszczyźnie dla takiej postawy stosuje się słowo 'geriatryzm'. więcej...

Data dodania: 2009-08-17 14:38:02

Czasowa kolostomia

Henri Hartmann, profesor chirurgii w Paryżu, od 1909 r. wykonywał z powodu nowotworu operacje resekcji górnej części odbytnicy i esicy wraz z guzem z zamknięciem kikuta odbytnicy i wyłonieniem jednolufowej stomii na zstępnicy. Po raz pierwszy metoda ta została opisana w 1923 r. więcej...

Data dodania: 2009-08-12 13:52:26
Na podstawie monografii "Problemy pielęgnacyjne w atopowym zapaleniu skóry", pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak i Marka Szczepańskiego, wyd. PWSIiP, Łomża 2007.
<12>
REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.