szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Powikłania cukrzycy u pacjentów dializowanych

Cukrzyca (diabetes mellitus), uważana za jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych, stanowi obecnie podstawową przyczynę przewlekłej choroby nerek na świecie. W USA ponad 46% pacjentów jest poddawanych leczeniu nerkozastępczemu z powodu cukrzycy. więcej...

Data dodania: 2010-02-19 14:44:55

O zdrowie zębów dbaj zawczasu

Najważniejszym działaniem warunkującym poprawę wskaźników epidemiologicznych próchnicy u Polaków jest edukacja kobiet w ciąży. Profilaktyczna opieka stomatologiczna powinna obejmować kobiety ciężarne. Zaniedbania w stanie zdrowia uzębienia matki mają niekorzystny wpływ na zdrowie ogólne dziecka w jej łonie i na wczesne występowanie próchnicy i chorób dziąseł u dzieci. więcej...

Data dodania: 2010-02-18 13:52:57

Polecamy książkę - Pielęgniarstwo transkulturowe

Wstąpienie Polski do UE spowodowało otwarcie granic, nasiliło migrację ludności z wielu krajów odmiennych kulturowo. Sytuacja ta wymaga od pielęgniarek nowych umiejętności i postrzegania pacjenta nie tylko przez pryzmat jego problemów zdrowotnych, ale także potrzeb duchowych i praktycznych uwarunkowań związanych z wyznawaną religią i pochodzeniem etniczno-kulturowym. więcej...

Data dodania: 2010-02-17 12:19:14

Ból przewlekły – specyficzny rodzaj cierpienia

Ból przewlekły jest zjawiskiem somatycznym i psychofizycznym. Powoduje wiele trudnych do opanowania dolegliwości. Często może być przyczyną problemów w pracy, izolacji społecznej i depresji. Medycyna niestety nie zawsze jest w stanie pomóc wszystkim osobom cierpiącym z powodu przewlekłego bólu. więcej...

Data dodania: 2010-02-17 10:21:30

Pacjent w stanie terminalnym

Nieuleczalna choroba, cierpienie, umieranie to trudne problemy ludzkiej egzystencji. Ogarniają one człowieka z całą intensywnością wówczas, gdy dotknie go nieuleczalna choroba. We współczesnym świecie pojawia się coraz więcej profesjonalnie przygotowanych osób, które starają się wyjść naprzeciw potrzebom ludzi nieuleczalnie chorych. więcej...

Data dodania: 2010-02-15 11:25:30

Zakażenia grzybicze w hematologii

W ostatnich latach wraz z rozwojem nowoczesnej medycyny wśród pacjentów z nieprawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym wzrosła liczba grzybic układowych. Zjawisko to wiąże się z coraz większą liczbą pacjentów należących do grupy ryzyka zakażeń grzybiczych. więcej...

Data dodania: 2010-02-12 10:23:03

Gdy żołnierz wraca z misji

Służba wojskowa pełniona poza granicami kraju stwarza wiele emocjonalnie i fizycznie trudnych sytuacji. Obcowanie na co dzień z zagrożeniem i śmiercią sprzyja stresowi, który staje się nieodłączną częścią codziennego życia żołnierza. Konfrontacja z groźnymi dla życia i zdrowia okolicznościami może mieć odległe w czasie następstwa. więcej...

Data dodania: 2010-02-10 13:35:05

Chirurgia jednego dnia

W maju br. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku zorganizowała wyjazd studyjny do Eindhoven i Veldhoven w Holandii. Było to możliwe dzięki współpracy zespołu pielęgniarskiego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie z holenderskimi pielęgniarkami z Maxima Medisch Centrum. więcej...

Data dodania: 2010-02-10 13:19:10

Ekspozycja zawodowa

Zgodnie z polskim Kodeksem pracy oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego pracodawca zobowiązany jest do przeciwdziałania narażeniu pracowników na działanie szkodliwych czynników, w tym również biologicznych. Zasady bezpiecznej pracy obejmują zarówno procedury, jak i środki ogólnej i indywidualnej ochrony pracowników. Szacując ryzyko narażenia na czynniki biologiczne, bierze sie pod uwagę rodzaj (w tym klasyfikację do jednej z obowiązujących kategorii czynników), stopień i czas narażenia pracownika. W przypadku narażenia na kilka grup (kategorii) czynników biologicznych ryzyko powinno być oceniane łącznie. więcej...

Data dodania: 2010-01-04 10:32:26
Na podstawie monografii "Problemy pielęgnacyjne w atopowym zapaleniu skóry", pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak i Marka Szczepańskiego, wyd. PWSIiP, Łomża 2007.
<123456>
REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.