szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

» Luty

Oddział położniczy wolny od MRSA

Z wyników wielu inspekcji sanitarnych przeprowadzonych w różnych krajowych ośrodkach wynika, że problem zakażeń wewnątrzszpitalnych dotyczy także oddziałów położniczo-noworodkowych. Zakażenia wewnątrzszpitalne narażają pacjenta na dłuższy pobyt w szpitalu, dodatkowy stres, ból, kalectwo, a niekiedy mogą doprowadzić nawet do śmierci. więcej...

Data dodania: 2010-02-26 13:07:27

Dziedzictwo rzymskiej bogini miłości Wenery

Choroby przenoszone drogą płciową stanowią poważny problem. Pomimo wielkiego postępu medycyny liczba nowych zachorowań wzrasta. Wiele z tych chorób szerzy się także drogami innymi niż kontakty seksualne. Jedyną skuteczną metodą ich zwalczania jest edukacja społeczeństwa z naciskiem na grupy podwyższonego ryzyka. więcej...

Data dodania: 2010-02-25 14:23:36

Opis pielęgniarskiego stanowiska pracy

W różnych organizacjach, w tym również w zakładach opieki zdrowotnej, tworzy się opisy stanowisk pracy. Jest to jedno z nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Takie „prześwietlenie” indywidualnych wymogów i warunków na stanowisku służy nie tylko gromadzeniu informacji o wykonywanej pracy, ale może być wykorzystane w realizacji celów strategicznych organizacji. więcej...

Data dodania: 2010-02-25 13:37:40

Duża inwazyjność i złośliwość

Rak trzustki zajmuje 13 miejsce wśród najczęściej występujących nowotworów złośliwych na świecie. Rocznie notuje się około 200 tys. nowych zachorowań na ten nowotwór. W Polsce w 2003 r. rak trzustki był siódmą pod względem kolejności występowania przyczyną zgonów na nowotwory złośliwe, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. więcej...

Data dodania: 2010-02-24 09:36:49

Kiedy „weź się w garść” nie pomaga

Praca z psychicznie chorymi, w tym chorymi z depresją wymaga teoretycznej znajomości zasad opieki psychiatrycznej i umiejętności praktycznych, szczególnych cech osobistych, niezbędnych w prawidłowym kontaktowaniu się z chorymi, oraz opanowania, taktu i cierpliwości. więcej...

Data dodania: 2010-02-23 13:26:58

Poznać i zrozumieć ludzki umysł

Kognitywistyka to interdyscyplinarna dziedzina naukowa, która integruje działania mające na celu poznanie i zrozumienie procesów umysłowych. Swój wkład w nową dziedzinę wniosły zarówno nauki tradycyjne, takie jak biologia, medycyna, psychologia, filozofia, logika, lingwistyka, jak również: cybernetyka, robotyka czy nauka o sztucznej inteligencji. więcej...

Data dodania: 2010-02-22 13:36:31

Powikłania cukrzycy u pacjentów dializowanych

Cukrzyca (diabetes mellitus), uważana za jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych, stanowi obecnie podstawową przyczynę przewlekłej choroby nerek na świecie. W USA ponad 46% pacjentów jest poddawanych leczeniu nerkozastępczemu z powodu cukrzycy. więcej...

Data dodania: 2010-02-19 14:44:55

O zdrowie zębów dbaj zawczasu

Najważniejszym działaniem warunkującym poprawę wskaźników epidemiologicznych próchnicy u Polaków jest edukacja kobiet w ciąży. Profilaktyczna opieka stomatologiczna powinna obejmować kobiety ciężarne. Zaniedbania w stanie zdrowia uzębienia matki mają niekorzystny wpływ na zdrowie ogólne dziecka w jej łonie i na wczesne występowanie próchnicy i chorób dziąseł u dzieci. więcej...

Data dodania: 2010-02-18 13:52:57

Polecamy książkę - Pielęgniarstwo transkulturowe

Wstąpienie Polski do UE spowodowało otwarcie granic, nasiliło migrację ludności z wielu krajów odmiennych kulturowo. Sytuacja ta wymaga od pielęgniarek nowych umiejętności i postrzegania pacjenta nie tylko przez pryzmat jego problemów zdrowotnych, ale także potrzeb duchowych i praktycznych uwarunkowań związanych z wyznawaną religią i pochodzeniem etniczno-kulturowym. więcej...

Data dodania: 2010-02-17 12:19:14

Ból przewlekły – specyficzny rodzaj cierpienia

Ból przewlekły jest zjawiskiem somatycznym i psychofizycznym. Powoduje wiele trudnych do opanowania dolegliwości. Często może być przyczyną problemów w pracy, izolacji społecznej i depresji. Medycyna niestety nie zawsze jest w stanie pomóc wszystkim osobom cierpiącym z powodu przewlekłego bólu. więcej...

Data dodania: 2010-02-17 10:21:30
Na podstawie monografii "Problemy pielęgnacyjne w atopowym zapaleniu skóry", pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak i Marka Szczepańskiego, wyd. PWSIiP, Łomża 2007.
<12>
REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.