szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

» Wokół pielęgniarstwa

Wokół pielęgniarstwa

Pracowanie i pomaganie

Wielu konfliktów na linii pielęgniarka – lekarz można by uniknąć, gdybyśmy bardziej pilnowali zawodowych granic. Niestety, nasza wiedza o zakresie kompetencji i obowiązków jest bardzo rozmyta, dlatego łatwo dajemy się wmanewrować w wykonywanie zadań innych grup zawodowych. więcej...

Data dodania: 2009-07-21 13:33:38

Poznać i zrozumieć ludzki umysł

Kognitywistyka to interdyscyplinarna dziedzina naukowa, która integruje działania mające na celu poznanie i zrozumienie procesów umysłowych. Swój wkład w nową dziedzinę wniosły zarówno nauki tradycyjne, takie jak biologia, medycyna, psychologia, filozofia, logika, lingwistyka, jak również: cybernetyka, robotyka czy nauka o sztucznej inteligencji. więcej...

Data dodania: 2010-02-22 13:36:31

Postępowanie dyscyplinarne

Postępowanie dyscyplinarne wobec pielęgniarki odbywa się na podstawie przepisów Ustawy z 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. nr 41, poz. 178) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 19 stycznia 1993 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych (Dz. U. nr 9, poz. 45). Najdolegliwszą z kar, jaka może zostać orzeczona wobec pielęgniarki, jest kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu. więcej...

Data dodania: 2008-06-18 13:04:45

Polska szkoła higieny psychicznej

Myśl naukowa w pielęgniarstwie dotyczy pojęć związanych z egzystencją człowieka, będących od dawna przedmiotem dogłębnych rozważań filozofii człowieka. Konieczne jest zatem odwoływanie się do wyjaśnień, jakimi dysponują określone kierunki filozofii człowieka. więcej...

Data dodania: 2008-09-17 11:23:36

Polecamy książkę - Pielęgniarstwo transkulturowe

Wstąpienie Polski do UE spowodowało otwarcie granic, nasiliło migrację ludności z wielu krajów odmiennych kulturowo. Sytuacja ta wymaga od pielęgniarek nowych umiejętności i postrzegania pacjenta nie tylko przez pryzmat jego problemów zdrowotnych, ale także potrzeb duchowych i praktycznych uwarunkowań związanych z wyznawaną religią i pochodzeniem etniczno-kulturowym. więcej...

Data dodania: 2010-02-17 12:19:14

Pod ochroną szczepień

"Staramy się co roku przygotowywać dla ministerstwa priorytety, w których określamy, co ważne jest dziś, co za rok czy dwa. Powstać musi wieloletni pogram poszerzania zakresu szczepień". Rozmowa z prof. dr. hab. Jackiem Wysockim, prezesem Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego. więcej...

Data dodania: 2008-05-19 10:54:00

Po prostu troskliwie być

Pielęgniarka opiekująca się chorym w stanie terminalnym realizuje wszystkie swoje zawodowe funkcje jak w odniesieniu do każdego innego pacjenta. Z całą pewnością praca z tą grupą chorych wymaga od pielęgniarki szczególnych predyspozycji. więcej...

Data dodania: 2008-11-27 11:23:19

Pielęgniarz: na przekór stereotypom

Pielęgniarstwo to jeden z zawodów prawie w całości sfeminizowanych. Dzieje się tak z różnych przyczyn. Jednak w ostatnich latach mężczyźni coraz częściej wybierają zawód pielęgniarza, zwłaszcza teraz, gdy kształcenie odbywa się na poziomie akademickim. więcej...

Data dodania: 2009-04-23 13:59:01

Pielęgniarki wobec fizycznego karania dzieci

Krzywdzenie dzieci jest problemem szczególnie drastycznym, zjawiskiem bardzo negatywnym, koniecznym do wyeliminowania, gdyż narusza nie tylko podstawowe prawo dziecka do życia w poczuciu bezpieczeństwa, ale również jego godność osobistą. więcej...

Data dodania: 2010-03-25 13:17:43

Pielęgniarki nauczycielki życia

Jestem pacjentką psychiatryczną. Całą młodość i wiek dojrzały spędziłam, chorując i przebywając w klinikach i w szpitalach. Zawsze były przy mnie pielęgniarki. W młodości próbowałam uczyć się w pomaturalnej szkole pielęgniarskiej. Choroba przeszkodziła mi w skończeniu tej szkoły. więcej...

Data dodania: 2009-02-26 13:12:03
Na podstawie monografii "Problemy pielęgnacyjne w atopowym zapaleniu skóry", pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak i Marka Szczepańskiego, wyd. PWSIiP, Łomża 2007.
REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.