szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

» Wokół pielęgniarstwa

Wokół pielęgniarstwa

Pielęgniarka w warsztatach terapii zajęciowej

Pielęgniarki znajdują zatrudnienie także w placówkach nie będących placówkami służby zdrowia w ścisłym znaczeniu tego słowa. Tym trudniejsza jest ich rola w jednostkach, gdzie nie ustanowiono dla nich jasnych zakresów działania. więcej...

Data dodania: 2008-04-24 12:15:48

Organizacje międzynarodowe na rzecz profesjonalistów

Decyzje związane z zatrudnieniem pielęgniarek i położnych powinny być w każdym kraju podejmowane przez same pielęgniarki i położne na podstawie oceny lokalnego zapotrzebowania na usługi zdrowotne, zasoby, możliwości i wydajności systemu kształcenia. więcej...

Data dodania: 2009-04-20 10:43:49

Opis pielęgniarskiego stanowiska pracy

W różnych organizacjach, w tym również w zakładach opieki zdrowotnej, tworzy się opisy stanowisk pracy. Jest to jedno z nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Takie „prześwietlenie” indywidualnych wymogów i warunków na stanowisku służy nie tylko gromadzeniu informacji o wykonywanej pracy, ale może być wykorzystane w realizacji celów strategicznych organizacji. więcej...

Data dodania: 2010-02-25 13:37:40

Opis pracy pielęgniarki z wykorzystaniem taksonomii

Często opisy stanowisk pracy pielęgniarek błędnie przedstawiają ich zakres obowiązków, nie różnicują też zadań pielęgniarek dyplomowanych i pokrewnych grup zawodowych. Jest więc pożądane, aby pielęgniarki, opisując swoje działania, stosowały terminologię precyzyjną i w pełni odpowiadającą ich pracy. więcej...

Data dodania: 2009-09-23 14:31:26

Opiekun medyczny. Charakterystyka zawodu

Nasz kraj musi pilnie rozwiązać wiele problemów związanych z zorganizowaniem opieki dla stale rosnącej grupy osób przewlekle chorych i niesamodzielnych. Dotyczą one przede wszystkim podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie brakuje standaryzacji i profesjonalizacji usług opiekuńczych, a zbyt małe środki przeznaczane na ten sektor wpływają na utrzymujące się braki w infrastrukturze i zabezpieczeniu kadrowym więcej...

Data dodania: 2008-08-04 07:36:56

Opieka pod presją

Opiekowanie się jest podstawą pielęgniarstwa; jest to specyficzny, interpersonalny proces charakteryzujący się bliską relacją i praktycznym medycznym podejściem. Funkcjonowanie pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej także kosztuje i wymaga zastosowania nowoczesnych technologii. więcej...

Data dodania: 2008-11-03 13:40:00

Operacji boi się każdy

Każdy człowiek leczony chirurgicznie przeżywa na swój sposób hospitalizację i zabieg operacyjny. Zabieg chirurgiczny, nawet najdrobniejszy, kojarzy się pacjentowi z dużą, poważną operacją. Już sama instytucja, jaką jest szpital, nasuwa negatywne skojarzenia. więcej...

Data dodania: 2008-10-22 13:13:03

Odrębna zgoda pacjenta

Współcześnie jedną z podstawowych zasad udzielania świadczeń medycznych jest dobrowolność, wypływająca przede wszystkim z poszanowania autonomii pacjenta i respektowania jego prawa do samostanowienia. więcej...

Data dodania: 2009-04-28 13:55:17

Odpowiedzialność wobec pacjenta

Systemy granic to niewidzialne ogrodzenia, które chronią nas przed inwazyjnością innych ludzi, chronią także innych przed naszą inwazyjnością – i w efekcie pozwalają nam żyć w zgodzie z sobą i innymi. więcej...

Data dodania: 2008-12-17 12:27:10

Od starości nie uciekniesz

Zjawisko, które ładnie nazywa się siwieniem społeczeństwa, narasta we wszystkich krajach rozwiniętych. Piramida demograficzna odwróciła się na dobre. Będzie się ona modyfikować w miarę cyklicznego przebiegu zjawisk demograficznych, niemniej tendencja przyrostu najstarszej części populacji będzie stała. więcej...

Data dodania: 2008-05-21 14:52:47
Na podstawie monografii "Problemy pielęgnacyjne w atopowym zapaleniu skóry", pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak i Marka Szczepańskiego, wyd. PWSIiP, Łomża 2007.
REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.