szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

» Wokół pielęgniarstwa

Wokół pielęgniarstwa

Lubię swoich pacjentów

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Raciążu istnieje od 21 kwietnia 2005 r. Jest zakładem niepublicznym dofinansowywanym przez NFZ, działa w myśl Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. więcej...

Data dodania: 2009-02-10 13:15:22

Lekarz nie przeczyta ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Relacje w pielęgniarstwie mogą być źródłem ogromnego obciążenia i stresu. Nawet jeśli potrafimy nimi efektywnie zarządzać, zmęczenia nie da się uniknąć, ale jego poziom może być niższy. Kontrolowanie własnego przeciążenia jest tym łatwiejsze, im większa jest świadomość istnienia zawodowych granic. więcej...

Data dodania: 2009-05-27 14:23:04

Leczysz się - nie jedź

Nietrzeźwość kierowców jest tematem ciągle aktualnym, wręcz z pierwszych stron gazet. Jest też przedmiotem wielokierunkowych badań i uregulowań prawnych. Zdolność do prowadzenia samochodu pod wpływem leków nie cieszy się już tak dużym zainteresowaniem. więcej...

Data dodania: 2008-06-27 14:44:52

Kształcenie pielęgniarek i położnych po wejściu Polski do UE

Wejście Polski do Unii Europejskiej wymagało dostosowania kształcenia pielęgniarek i położnych. Celem tego dostosowania było zniesienie przeszkód w swobodnym przepływie osób i usług między państwami członkowskimi oraz uznawalność kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych. więcej...

Data dodania: 2009-05-19 09:32:23

Konflikty w organizacji

Konflikt jest stałym elementem funkcjonowania organizacji, a rozwiązywanie konfliktów jest integralną częścią skutecznego zarządzania. Przeciętny menedżer poświęca dziennie ok. 20% swojego czasu, próbując zaradzić konfliktom. więcej...

Data dodania: 2009-02-17 14:09:50

Kompleksowo o zdrowiu publicznym

Każdy inspektor sanitarny, powiatowy czy wojewódzki z uznaniem przywita każdą inicjatywę pielęgniarską z zakresu zdrowia publicznego. Bez pielęgniarek i położnych ten ruch na rzecz zdrowej Polski nie może się odbyć. Rozmowa z dr. Janem Orgelbrandem, zastępcą Głównego Inspektora Kraju. więcej...

Data dodania: 2008-09-18 13:42:17

Kiedy „weź się w garść” nie pomaga

Praca z psychicznie chorymi, w tym chorymi z depresją wymaga teoretycznej znajomości zasad opieki psychiatrycznej i umiejętności praktycznych, szczególnych cech osobistych, niezbędnych w prawidłowym kontaktowaniu się z chorymi, oraz opanowania, taktu i cierpliwości. więcej...

Data dodania: 2010-02-23 13:26:58

Jaka jest moja starość?

Obecnie na świecie żyje 600 mln ludzi w wieku powyżej 60 lat. Przewiduje się, że do 2025 r. będzie ponad 800 mln ludzi powyżej 65. roku życia, z tego dwie trzecie w krajach rozwiniętych. Starzenie się należy zatem uznać za problem globalny, który stał się faktem. więcej...

Data dodania: 2009-02-18 14:06:31

Kadra kierownicza potrzebuje informacji

Informacja to wiedza potrzebna do określenia i realizacji zadań służących do osiągania celów organizacji. Jej podstawowe cechy to: aktualność, dokładność, jednoznaczność, operatywność, ciągłość. Jeśli informacja ma stanowić podstawę do podejmowania decyzji, musi być pełna. więcej...

Data dodania: 2009-04-15 13:37:00

Jak zarządzać samym sobą

Coraz więcej ludzi czynnych zawodowo, w większości pracowników umysłowych, musi zarządzać samymi sobą. Oznacza to wybór obszaru działania, w którym będą mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i przynieść zakładowi największe korzyści; dbałość o swój rozwój, stałe dokształcanie. więcej...

Data dodania: 2009-08-07 12:45:22
Na podstawie monografii "Problemy pielęgnacyjne w atopowym zapaleniu skóry", pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak i Marka Szczepańskiego, wyd. PWSIiP, Łomża 2007.
REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.