szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

» Wokół pielęgniarstwa

Wokół pielęgniarstwa

Jak sobie radzić? Mobbing (3)

Ofiara nękania psychicznego nie jest w stanie sama wydostać się z zamkniętego kręgu prześladowań, pomówień i szykan. Czekanie z nadzieją na zmianę nie jest sposobem na wyjście z sytuacji. Potrzebne są profesjonalne wsparcie i pomoc. więcej...

Data dodania: 2008-05-06 14:22:06

Jak postępować z trudnym pacjentem

Prawidłowo przebiegająca komunikacja interpersonalna pomaga osiągnąć zamierzony cel rozmowy prowadzonej z pacjentem i/lub jego rodziną, pozwala uniknąć wielu napięć i konfliktowych sytuacji, pacjentowi daje poczucie bezpieczeństwa, a pielęgniarce – satysfakcję. więcej...

Data dodania: 2009-06-24 13:01:09

Jak dowartościować pacjenta

Choroba niejednokrotnie obniża poczucie własnej wartości czy to z powodu dotkliwych dolegliwości, z którymi chory nie potrafi sobie poradzić, czy z powodu niepełnosprawności, czy też z innych przyczyn. więcej...

Data dodania: 2008-11-07 15:00:21

Inteligentny dom

Życie w „inteligentnym domu” może być znacznie łatwiejsze dla osób w podeszłym wieku i dla niepełnosprawnych. Gdy poruszanie się po domu sprawia trudności, przyda się możliwość zdalnego sterowania urządzeniami. Można w pełni kontrować dom bez ruszania się z miejsca. więcej...

Data dodania: 2009-06-26 12:41:32

Istota procesu pielęgnowania

Komunikowanie się z pacjentem jest jednym z najważniejszych działań w procesie pielęgnowania, to podstawa zbierania informacji, pielęgnowania, a także forma terapii. Nawiązanie dialogu z osobą chorą nie jest proste, dlatego zdolności komunikacyjne powinny być rozwijane od początku nauki i pogłębiane w pracy zawodowej. więcej...

Data dodania: 2009-09-02 11:28:50

Humanistyczna psychiatria

Żyjemy w epoce, w której ceni się młodość, sprawność i sukces. Ludzie pozbawieni tych cech przestają się liczyć w ocenie społecznej i rzecz ważniejsza – czasem również w ocenie własnej. A tymczasem społeczeństwa się starzeją. Rządy muszą zwiększyć zainteresowanie problematyką ludzi starszych. więcej...

Data dodania: 2009-02-25 08:42:50

Gdy żołnierz wraca z misji

Służba wojskowa pełniona poza granicami kraju stwarza wiele emocjonalnie i fizycznie trudnych sytuacji. Obcowanie na co dzień z zagrożeniem i śmiercią sprzyja stresowi, który staje się nieodłączną częścią codziennego życia żołnierza. Konfrontacja z groźnymi dla życia i zdrowia okolicznościami może mieć odległe w czasie następstwa. więcej...

Data dodania: 2010-02-10 13:35:05

Gdy pacjent choruje przewlekle

Promocja zdrowia skierowana do osób przewlekle chorych polega na realizowaniu wobec nich pozaterapeutycznych działań, które polepszają ich kondycję psychofizyczną. Przyczynia się to zarówno do wzmocnienia możliwości radzenia sobie z chorobą, jak i z życiowymi trudnościami. Istotne jest zwłaszcza stworzenie warunków do powrotu do aktywnego życia zawodowego oraz zachęcenie do podejmowania różnorodnych ról społecznych więcej...

Data dodania: 2008-08-11 14:08:07

Gdy praca staje się koszmarem. Mobbing (1)

Mobbing oznacza celowe, systematyczne, powtarzające się przez dłuższy czas, zachowania naruszające godność osobistą danej osoby. więcej...

Data dodania: 2008-05-06 14:09:38

Eutanazja

Od XIX zaczęto rozumieć eutanazję jako celowe działanie, mające na celu przyspieszenie śmierci cudzej lub własnej. Doświadczenia II wojny światowej zahamowały dyskusje na temat eutanazji. Współcześnie podjęto ten temat na nowo, po wprowadzeniu dopuszczalności eutanazji w Holandii. więcej...

Data dodania: 2009-01-14 12:32:55
Na podstawie monografii "Problemy pielęgnacyjne w atopowym zapaleniu skóry", pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak i Marka Szczepańskiego, wyd. PWSIiP, Łomża 2007.
REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.