szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

» Wokół pielęgniarstwa

Wokół pielęgniarstwa

Ekspozycja zawodowa

Zgodnie z polskim Kodeksem pracy oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego pracodawca zobowiązany jest do przeciwdziałania narażeniu pracowników na działanie szkodliwych czynników, w tym również biologicznych. Zasady bezpiecznej pracy obejmują zarówno procedury, jak i środki ogólnej i indywidualnej ochrony pracowników. Szacując ryzyko narażenia na czynniki biologiczne, bierze sie pod uwagę rodzaj (w tym klasyfikację do jednej z obowiązujących kategorii czynników), stopień i czas narażenia pracownika. W przypadku narażenia na kilka grup (kategorii) czynników biologicznych ryzyko powinno być oceniane łącznie. więcej...

Data dodania: 2010-01-04 10:32:26

Czy warto rozmawiać o eutanazji?

Eutanazja staje się tematem ważnej społecznej dyskusji. Stosowanie eutanazji, w niektórych krajach zachodnich legalne, wywołuje w Polsce liczne debaty na forach publicznych. Budzi ogromne emocje natury etycznej, obawy, sprzyja zwłaszcza nadużyciom wobec osób przewlekle chorych. więcej...

Data dodania: 2009-09-01 14:03:46

Czy internet może mieć wpływ na odżywianie?

Odżywianie się młodzieży jest obecnie bardzo zróżnicowane i często odbiega od prawidłowych zasad. Powody tego są różne m. in: aktualne kanony piękna i mody, wpływ krytycznej oceny otoczenia oraz oddziaływanie mediów. więcej...

Data dodania: 2007-09-20 00:00:00

Czy dzieci znają zasady bezpieczeństwa

Podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji zdrowotnej społeczeństwa jest konieczne i zgodne z kierunkami polityki zdrowotnej zawartymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015. Zapobieganie wypadkom i urazom wśród dzieci jest jednym z kierunków polityki zdrowotnej. więcej...

Data dodania: 2009-08-26 12:19:13

Coraz częściej na odległość

W naszym kraju jako zdalne dostępne są jedynie studia I stopnia (licencjackie) z zakresu pielęgniarstwa oraz kursy prowadzone przez Polski Uniwersytet Wirtualny powstały we współpracy WSHE w Łodzi i UMCS UMCS Lublinie. więcej...

Data dodania: 2008-09-23 13:27:22

Co wiemy o udzielaniu pierwszej pomocy

Współczesna medycyna jest nadal bezradna w przypadku rozległych uszkodzeń kory mózgowej, do których często dochodzi w wyniku jej niedotlenienia podczas nagłych zdarzeń czy epizodów, powodująych niezdrożność dróg oddechowych, nagłe zatrzymanie krązenia lub wstrząs spowodowany masywną utratą krwi. więcej...

Data dodania: 2009-08-27 12:14:19

Co powiem córce?

Od jakiegoś czasu nurtuje mnie pewien problem. Co bym zrobił, gdyby moje dziecko przyszło do mnie i powiedziało: „Tato, chcę zostać pielęgniarką”. Myślę, że nastąpiłaby konsternacja, po głowie zaczęłyby krążyć nieuporządkowane myśli, lęki, obawy. Wreszcie odpowiedź, dla niektórych moich koleżanek dziwna i szokująca: „Skoro tak uważasz, to zostań pielęgniarką”. więcej...

Data dodania: 2008-06-06 13:42:40

Choroby zawodowe można ograniczyć

Pielęgniarki i położne są grupą zawodową narażoną na wiele czynników środowiska pracy, które oddziałując niekorzystnie na zdrowie, wywołują różnego rodzaju reakcje organizmu, w tym także stany chorobowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami część tych schorzeń może zostać zakwalifikowana jako choroby zawodowe. więcej...

Data dodania: 2010-04-13 09:38:20

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych to zbiór informacji o osobach posiadających prawo do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej w Polsce. Został on powołany ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004, nr 92, poz. 885). więcej...

Data dodania: 2009-05-19 09:39:48

Ból, cierpienie, eutanazja

Żądanie eutanazji godzi nie tylko w etos zawodu lekarza i pielęgniarki, ale przede wszystkim w pacjenta, zabierając mu prawo do realnego życia, godność i wartość, jaką przypisuje się każdej ludzkiej istocie. więcej...

Data dodania: 2008-11-17 13:17:14
Na podstawie monografii "Problemy pielęgnacyjne w atopowym zapaleniu skóry", pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak i Marka Szczepańskiego, wyd. PWSIiP, Łomża 2007.
REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.