szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

» Rok 2011

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych powstał na mocy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych, do najważniejszych zadań samorządu należy ... więcej...

Data dodania: 2011-10-18 13:27:26

Zaglądamy do izb- ostatni już raz

Na zakończenie wędrówek po Okręgowych Izbach, Izby w Poznaniu, Przeworsku, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach i Sieradzu więcej...

Data dodania: 2011-10-15 22:40:55

Prawnik wyjaśnia

Za co odpowiada pielęgniarka podczas transportu pacjenta?, Komu przysługuje wzrost wynagrodzenia w trybie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej? więcej...

Data dodania: 2011-10-09 20:14:16

Prawnik wyjaśnia

Opinia prawna dotycząca świadczenia usług zdrowotnych przez pielęgniarkę na podstawie umowy zlecenia w systemie powyżej 12 godzin na dobę, Czy pielęgniarka, która ma zawartą umowę z NFZ na świadczenia pielęgniarki POZ, może podpisać umowę o podwykonawstwo z pogotowiem ratunkowym na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną?, Opinia prawna w sprawie czasowego powierzenia pracownikowi obowiązków innych, niż wynikające z umowy o pracę więcej...

Data dodania: 2011-10-09 19:52:19

Prawnik wyjaśnia

Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarkę lub położną a ukończenie studiów magisterskich na kierunku pedagogika, Zgoda pracodawcy na podjęcie pielęgniarskich studiów magisterskich, Wykonywanie zawodu pielęgniarki w zakładzie opieki zdrowotnej, więcej...

Data dodania: 2011-10-09 19:52:19

Prawnik wyjaśnia, czyli opinie prawne radcy prawnego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Opinie w sprawie: braku konieczności posiadania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek przy zatrudnieniu na umowę o pracę bądź umowę zlecenie, podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki w związku z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, zatrudnienia położnej w domach pomocy społecznej, zasadności przedkładania przez pielęgniarki i położne zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu przy podejmowaniu pracy w zakładach opieki zdrowotnej więcej...

Data dodania: 2011-10-09 19:52:19

"Rachunek sumienia dla pielęgniarki" Hanna Chrzanowska

O Hannie Chrzanowskiej mówi się, że jest sumieniem naszego środowiska. Warto zatrzymać się, poświęcić chwilę na refleksję, by podjąć jej wyzwanie i odpowiedzieć sobie na kilka pytań… więcej...

Data dodania: 2011-10-09 19:29:19

Zawód, do którego niezbędne jest powołanie

Z Hanną Paszko, byłą przewodniczącą Komisji Etyki przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oraz przewodniczącą Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych III kadencji, rozmawia Ewa Sawicka. więcej...

Data dodania: 2011-10-09 19:19:19

Zaglądamy do Izb cd 7

W wędrówce po stronach internetowych okręgowych izb dzisiaj odwiedzamy: Olsztyn, Opole, Ostrołękę, Piłę i Płock. więcej...

Data dodania: 2011-10-09 18:57:15

Zaglądamy do Izb cd 6

Dziś wędrujemy na strony internetowe Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, Lesznie, Lublinie, Łomży, Łodzi i Nowym Sączu więcej...

Data dodania: 2011-10-03 15:02:26
Na podstawie monografii "Problemy pielęgnacyjne w atopowym zapaleniu skóry", pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak i Marka Szczepańskiego, wyd. PWSIiP, Łomża 2007.
REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.