szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

» Wrzesień, październik 2011. Co wiemy o Samorządzie

Idea samorządności

Bogatym źródłem informacji na temat początków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych jest książka Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej pt. „Idea samorządności”; której publikacja zbiegła się z jubileuszem 20-lecia naszego samorządu. Warto zapoznać się z nią. Proponujemy zacząć od poniższego wyboru cytatów. Składają się na niego nie tylko wypowiedzi autorki, lecz również wspomnienia i opinie osób, które w różnym czasie, w różnym zakresie i w różny sposób pracowały na rzecz samorządu. Pozwalają one bardziej obiektywnie odtworzyć przebieg wydarzeń sprzed 20 lat. więcej...

Data dodania: 2011-10-19 22:16:57

Prawnik wyjaśnia

Jaką treść powinna zawierać pieczęć imienna pielęgniarki? Czy pielęgniarka oddziałowa, przełożona pielęgniarek, pielęgniarka naczelna może być zatrudniona w wymiarze 1/8 etatu, a w pozostałej części jako pielęgniarka odcinkowa wykonywać zawód w formie indywidualnej praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego? więcej...

Data dodania: 2011-10-18 20:19:12

Prawnik wyjaśnia

Czy ukończenie szkolenia specjalizacyjnego można uznać za równoważne z ukończeniem studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku pielęgniarstwo w przypadku wnioskowania do pracodawcy o podwyżkę wynagrodzenia? Czy w przypadku utraty zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu można uzyskać duplikat czy konieczne jest nowe zaświadczenie? więcej...

Data dodania: 2011-10-18 20:19:12

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych powstał na mocy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych, do najważniejszych zadań samorządu należy ... więcej...

Data dodania: 2011-10-18 13:27:26

Zaglądamy do izb- ostatni już raz

Na zakończenie wędrówek po Okręgowych Izbach, Izby w Poznaniu, Przeworsku, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach i Sieradzu więcej...

Data dodania: 2011-10-15 22:40:55

Prawnik wyjaśnia

Za co odpowiada pielęgniarka podczas transportu pacjenta?, Komu przysługuje wzrost wynagrodzenia w trybie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej? więcej...

Data dodania: 2011-10-09 20:14:16

Prawnik wyjaśnia

Opinia prawna dotycząca świadczenia usług zdrowotnych przez pielęgniarkę na podstawie umowy zlecenia w systemie powyżej 12 godzin na dobę, Czy pielęgniarka, która ma zawartą umowę z NFZ na świadczenia pielęgniarki POZ, może podpisać umowę o podwykonawstwo z pogotowiem ratunkowym na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną?, Opinia prawna w sprawie czasowego powierzenia pracownikowi obowiązków innych, niż wynikające z umowy o pracę więcej...

Data dodania: 2011-10-09 19:52:19

Prawnik wyjaśnia

Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarkę lub położną a ukończenie studiów magisterskich na kierunku pedagogika, Zgoda pracodawcy na podjęcie pielęgniarskich studiów magisterskich, Wykonywanie zawodu pielęgniarki w zakładzie opieki zdrowotnej, więcej...

Data dodania: 2011-10-09 19:52:19

Prawnik wyjaśnia, czyli opinie prawne radcy prawnego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Opinie w sprawie: braku konieczności posiadania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek przy zatrudnieniu na umowę o pracę bądź umowę zlecenie, podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki w związku z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, zatrudnienia położnej w domach pomocy społecznej, zasadności przedkładania przez pielęgniarki i położne zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu przy podejmowaniu pracy w zakładach opieki zdrowotnej więcej...

Data dodania: 2011-10-09 19:52:19

"Rachunek sumienia dla pielęgniarki" Hanna Chrzanowska

O Hannie Chrzanowskiej mówi się, że jest sumieniem naszego środowiska. Warto zatrzymać się, poświęcić chwilę na refleksję, by podjąć jej wyzwanie i odpowiedzieć sobie na kilka pytań… więcej...

Data dodania: 2011-10-09 19:29:19
Na podstawie monografii "Problemy pielęgnacyjne w atopowym zapaleniu skóry", pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak i Marka Szczepańskiego, wyd. PWSIiP, Łomża 2007.
<123>
REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.