szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

» Kształcenie i doskonalenie zawodowe

Komunikat - standardy postępowania w opiece okołoporodowej

Komunikat w sprawie wejścia w życia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2012 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w opiece okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. więcej...

Data dodania: 2012-11-04 10:15:26

Rejestracja dzieci martwo urodzonych w urzędach stanu cywilnego

Departament Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych informuje o napływających doniesieniach o przekazywaniu do urzędu stanu cywilnego przez podmioty lecznicze pisemnych zgłoszeń urodzenia dzieci martwo urodzonych bez określonej płci, co w efekcie uniemożliwia rejestracje takich zdarzeń. więcej...

Data dodania: 2012-10-23 18:05:28

Plany resortu nauki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka zaprezentowała priorytety swojego resortu na najbliższe lata. Na infrastrukturę naukową i badawczą na uczelniach ma zostać wydanych 10 mld zł. więcej...

Data dodania: 2012-10-23 07:44:21

Transgraniczny przepływ wiedzy

Wymiana doświadczeń pomiędzy menedżerami szpitali z różnych krajów Unii Europejskiej – to główne założenie programu Europejskiej Federacji Szpitali. Polska po raz pierwszy w osiemnastoletniej historii tego przedsięwzięcia będzie gościła i szkoliła kadrę z zagranicy. więcej...

Data dodania: 2012-10-22 08:00:49

Interdyscyplinarne aspekty zawodu położnej - relacja

Komisja do spraw Położnych przy Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych zorganizowała I Małopolską Konferencję dla Położnych „Interdyscyplinarne aspekty zawodu Położnej”. więcej...

Data dodania: 2012-10-16 17:39:49

Zalecenia dotyczące toalety jamy ustnej u pacjentów leczonych na OIT

Grupa Robocza do spraw praktyki w pielęgniarstwie anestozjologicznym i intensywnej opieki PTPAiIO przygotowała zalecenia w sprawie toalety jamy ustnej u pacjentów dorozłych leczonych na OIT. więcej...

Data dodania: 2012-10-11 07:48:28

Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem moczącym się

Zalecenia opracowane przez grupę ekspertów Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej są syntezą opublikowanych zaleceń International Children’s Continence Society. więcej...

Data dodania: 2012-10-04 16:22:11

Konferencja "Wypadki masowe i katastrofy" - relacja

W dniach 24-26 września 2012 r. na zamku w Książu odbyła się V Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego przy współpracy z Dolnośląską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych. więcej...

Data dodania: 2012-10-01 18:02:13

Polskie pielęgniarki w Parlamencie Europejskim

Kilka dni temu (17 września 2012 r.) pięćdziesięcioosobowa grupa studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i pielęgniarek, reprezentujących Bydgoszcz, Katowice, Warszawę, Olsztyn, Częstochowę, Łódź, Skierniewice, uczestniczyła w wizycie seminaryjnej w Parlamencie Europejskim w Brukseli. więcej...

Data dodania: 2012-09-21 14:00:26

Bezpłatne studia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych studiów podyplomowych 2012/2013: „Liderzy pielęgniarstwa i położnictwa gwarancją jakości systemu opieki zdrowotnej" oraz "Liderzy służby zdrowia gwarancją profesjonalnego zarządzania podmiotami leczniczymi". więcej...

Data dodania: 2012-09-08 07:38:33
Na podstawie monografii "Problemy pielęgnacyjne w atopowym zapaleniu skóry", pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak i Marka Szczepańskiego, wyd. PWSIiP, Łomża 2007.
REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.