COVID-19

Jak prawidłowo stosować środki ochrony indywidualnej? Jak opiekować się pacjentem z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Aktualne dane naukowe na temat zakażenia koronawirusem. Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii.

Leczenie ran

Jak prawidłowo leczyć różne rodzaje ran? Skuteczność metod i sposoby zapobiegania zakażeniom. Dobór opatrunków i preparatów przyspieszających proces gojenia.

Opieka onkologiczna

Jak prawidłowo opiekować się pacjentem onkologicznym? Metody leczenie bólu nowotworowego. Leczenie paliatywne, terapie, odżywianie pozajelitowe. Rola pielęgniarki onkologicznej i wsparcie psychologiczne chorych na raka.

Diabetologia

Jak leczyć cukrzycę i jej powikłania? Profilaktyka i diagnozowanie cukrzycy u dzieci i dorosłych. Postępowanie z pacjentem diabetologicznym. Rekomendacje, terapie, dieta cukrzycowa.

Żywienie dzieci i niemowląt

Jak często karmić niemowlę? Problemy z laktacją. Mleko matki a mleko modyfikowane. Zasady żywienia dzieci, prawidłowa dieta, schematy. Rekomendacje i zalecenia położnych. 

Pacjent stomijny

Kiedy wymagane jest wyłonienie stomii? Jak poprawić życie pacjentów ze stomią? Prawidłowa pielęgnacja skóry wokół stomii. Zalecenia pielęgniarskie dla pacjentów.

Warto wiedzieć

Prenumeruj prasę branżową

Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo 5/2020
Położna. Nauka i Praktyka 3/2020

Prenumeruj prasę branżową

Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo 5/2020
Położna. Nauka i Praktyka 3/2020