Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.02.2021
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE ZAKAŻENIA STOMATOLOGIA JAMA USTNA EPIDEMIOLOGIA
Punkty krytyczne w gabinecie stomatologicznym

Stomatologia to jedna z wielu dziedzin naukowych, która obecnie rozwija się bardzo szybko. Cieszy więc fakt, że wraz z jej rozwojem wzrasta także świadomość personelu medycznego i producentów sprzętu, że praca w gabinecie stomatologicznym łączy się z niebezpieczeństwem zakażeń krzyżowych. Mało jest informacji poruszających temat zakażeń w stomatologii, a tymczasem w gabinecie stomatologicznym zakażeniu może ulec zarówno pacjent, jak i personel medyczny.